Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská školka na ulici Svobodové > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

 

Přihlášku k Zápisu do MŠ  na školní rok 2024/2025 lze vyplnit ZDE - odkaz bude přístupný od 7. 5. 2024!

 

Zápis pro školní rok 2024/2025 do mateřských škol spadajících pod základní školu proběhne 14. 5. 2024 od 10 do 17 hodin.

Zápis se bude konat bez přítomností dětí ve sborovně hlavní budovy Základní školy v Bílovci na Komenského ulici, č. p. 701/3.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy prezenční formou.

 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si prosím připravte:

  • rodný list dítěte, občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce dítěte
  • potvrzení lékaře, že vaše dítě může v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do mateřské školy nastoupit (netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebudete dokládat. Seznam dětí s trvalým pobytem v Bílovci bude škole předán obcí.
  • v případě cizinců, potvrzení o trvalém pobytu
  • v případě dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – vízový doklad dítěte, místo pobytu, doklad o oprávnění dítě zastupovat

Kritéria, podle kterých budeme v letošním školním roce děti přijímat, jsou vyvěšena v MŠ a na www stránkách školy.

 

Upozorňujeme všechny rodiče na tyto důležité informace:

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
  • Povinnost plnit předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let. Zákonní zástupci pětiletých dětí musejí přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy. Tyto děti budou přijímány přednostně.
  • Oddělení MŠ budou naplňována do počtu 24 dětí.

Pro hladký průběh zápisu je nutno vyplnit online Žádost o přijetí (elektronická přihláška) na odkaze, který bude zveřejněn včas na webových stránkách školy a jednotlivých MŠ. V případě, že nemáte možnost vyplnit přihlášku elektronicky, vyplníte žádost u zápisu.

 

Před zápisem proběhnou v jednotlivých mateřských školách Dny otevřených dveří pro rodiče s dětmi.

 

MŠ Zahradní a MŠ Svobodova – 29. dubna 2024 od 10 do 16 hodin

MŠ Bravinné a MŠ Stará Ves – 30. dubna 2024 od 10 do 16 hodin

 

Informace o zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2024/2025

Po obdržení obou dokumentů školou (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Potvrzení o přijetí informací) bude zákonnému zástupci přiděleno registrační číslo žádosti pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí. Registrační číslo bude zasláno e-mailem na adresu uvedenou zákonným zástupcem.

O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí

na vstupních dveřích mateřských škol
a
na webových stránkách školy - www.zsbkom.cz (O nás - Úřední deska a webové stránky jednotlivých MŠ v odkazu Další pracoviště)


Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný nejpozdější termín zveřejnění je stanoven na den 10. 06. 2024. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Předpokládaný počet volných míst v mateřských školách:
MŠ Zahradní (12), MŠ Svobodova (6), MŠ Bravinné (2), MŠ Stará Ves (6), MŠ Wolkerova (17), MŠ Lubojaty (10)

V Bílovci 12. 04. 2024
Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy

 

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

 

10.jpg