Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Školní jídelna

Školní jídelna


Naše jídelna zajišťuje přihlašování a odhlašování obědů přes internet. Přihlašovací údaje obdrží děti u paní Kreislové. Jídelníček, přihlašovací systém a informace ze školní jídelny najdete na následujících odkazech:

Jídelníček Přihlašovací systém Informace pro strávníky Vnitřní řád školní jídelny

Nové potraviny v jídelníčku

Vedoucí školní jídelny

Alena Beinhauerová

Tel.: 556 411 512

E-mail: vedoucisj@zsbkom.cz

Prodej stravenek

Iveta Kreislová

Tel.: 553 038 518

E-mail: stravenky@zsbkom.cz

Obecné informace

Štítky:

Cena stravného od 1. 9. 2023

Datum konání: 10. 7. 2023

Od 1. září 2023 bude navýšena cena stravného

Více

Autor: Správce webu Publikováno 10. 7. 2023 10:14

Důležité upozornění ze školní jídelny!

Více

Autor: Vedoucí školní jídelny Publikováno 11. 7. 2022 19:56


Obecné informace

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku.

Každý žák si od 3. ročníku musí vyřídit průkaz ISIC Školák, kterou se bude identifikovat u výdeje jídla, a která bude sloužit také pro docházkový systém ve škole (cena 250 Kč). Informace a žádost pro získání průkazu ISIC Školák dostanou žáci od třídních učitelů na začátku školního roku nebo kdykoliv u zástupce ředitele. Do doby vydání ISIC karty bude mít náhradní kartu nebo čip.

Stravné se platí zálohově inkasem nebo hotově ve školní jídelně dopředu na následující měsíc.

Obědy si děti mohou přihlásit a odhlásit také na terminále u vstupu do jídelny. Zde se budou identifikovat čipem stejně jako u výdeje jídla. V úterý, středu a čtvrtek je možnost výběru ze dvou jídel. Ty se přihlašují dva dny předem.

  1. jídlo můžete změnit na následující den
  2. jídlo až na druhý den dopředu

Všechny změny se zaznamenají do jídelny v případě, že budou provedeny do 14 hodin!

Pro přihlášky a odhlášky obědů i svačinek můžete použít také přímý e-mail na paní Ivetu Kreslovou - stravenky@zsbkom.cz

Ve školní jídelně základní školy na Komenského ulici 701/3 se připravuje denně asi 1000 porcí, z toho 85% jsou obědy pro děti ze základních škol a mateřských škol. Mimo stravování jídelna také zajišťuje rozvoz obědů do mateřských školek na ulici Zahradní, Svobodové a do škol v Bravinném, Staré Vsi, Bílově a Lubojatech a také do ZŠ T.G.M. v Bílovci. Dále se zde stravuje asi 100 cizích strávníků a zbytek tvoří pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy. Jídelna navíc denně připravuje 150 svačin pro žáky ZŠ, které se vydávají v jídelně během přestávky. Svačinky se podávají včetně nápoje. Školní jídelna zajišťuje také program "Školní mléko" a "Ovoce do škol".

Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Vnitřní řád školní jídelny

Stravování ve školní jídelně upravuje Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb.

Každý žák má nárok na jeden oběd v době jeho přítomnosti ve škole. Jídla podávána v rámci školního stravování se konzumují v jídelně.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možno odebrat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin. Na další dny nepřítomnosti žáka je nutno oběd o d h l á s i t – nejpozději den předem do 13.00. Pokud si strávník oběd neodhlásí, je povinen doplatit náklady na výrobu oběda v plné výši – dle kalkulačního listu.

Vyhláška 107/2005 Sb. také stanovuje doporučenou spotřebu potravin na jednoho strávníka – průměrně v gramech a jeden den - komodity maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku, požádá zástupce ředitele o vydání průkazu ISIC Školák, který bude používat na výdej stravy (cena 250 Kč) a zaplatí stravu. Do doby vydání ISIC karty bude mít náhradní kartu. Stravné se platí zálohově inkasem nebo hotově ve školní jídelně dopředu na následující měsíc.

Výdej obědů

Cizí strávníci

10:45 - 11:15 hod.

Žáci a zaměstnanci

10:25 - 13:15 hod.

Výdej svačin

2. stupeň

8:35 hod.

1. stupeň

9:30 hod

Pokud si strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.