Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Školská rada

Školská rada

Při Základní škole a Mateřské škole Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, pracuje ve složení:

Jmenovaní za zřizovatele

  • PhDr. Renata Mikolašová
  • Ing. Jiří Hodic

Zvolení za zákonné zástupce

  • Mgr. Pavlína Schromová
  • Ing. Monika Hořínková

Zvolení za pedagogické pracovníky základní školy

  • Mgr. Květoslava Bartošová
  • Mgr. Dagmar Fišerová

Na základě ustanovení §167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřídil zřizovatel Školskou radu a stanovil počet členů na 6. Zřizovatel jmenuje dva členy školské rady, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva členy si volí pedagogičtí pracovníci.

Činnost školské rady je vymezena zákonem. Zřizovatel vydal Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných městem Bílovec s účinností od 1.1.2016.