Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství

 

ŠKOLNÍ  PORADENSKÉ  PRACOVIŠTĚ

výchovný
poradce

školní
metodik prevence

školní
speciální pedagog

školní
psycholog

Mgr. Jana Kubíčková

PhDr. Renata Mikolašová

- pověřená osoba

Mgr. Hana Schindlerová PhDr. Ivana Seberová

vporadce@zsbkom.cz,

553 038 525

zastupce1st@zsbkom.cz

553 038 515

hana.schindlerova@zsbkom.cz,

553 829 503

ivana.seberova@zsbkom.cz,

553 829 504

poskytuje kariérové poradenství tvoří a realizuje
Školní preventivní program
poskytuje individuální konzultace ohledně poruch učení a školní zralosti poskytuje žákům psychologickou podporu v oblasti osobních, rodinných a vztahových problémů
realizuje individuální konzultace (chování, prospěch, vývojové poruchy) v souvislosti
s výukovými obtížemi
organizuje akce zaměřené na prevenci rizikových forem chování realizuje individuální hodiny reedukace nabízí individuální konzultace nejen pro žáky, ale také pro rodičea pedagogy
poskytuje poradenství žákům, zákonným zástupcům i učitelům řeší nevhodné formy chování žáků školy spolupracuje při tvorbě IVP poskytuje krizovou intervenci
spolupracuje při tvorbě IVP poskytuje základní krizovou intervenci, pracuje s třídními kolektivy v rámci primární prevence spolupracuje se zákonnými
zástupci, pedagogy, PPP/SPC
pracuje se třídními kolektivy
spolupracuje s odbornými institucemi  spolupracuje s rodiči, třídními učiteli provádí orientační speciálně pedagogické vyšetření spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky