Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Výchovný poradce > Plán práce VP

Plán práce VP

Celoroční úkoly

• řešení aktuálních situací a problémů ve škole – řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků

• účast na školeních a setkáních výchovných poradců

• vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných

• spolupráce s poradenskými pracovišti PPP, OSPOD Bílovec, IPS, Policie ČR, Městská policie,…..

• schránka důvěry

• práce s internetem, tiskem – získávání nových a aktuálních informací

• aktualizace nástěnky před kanceláří výchovného poradce – volba povolání

• informace pro žáky (především) 8. a 9. tříd – PČ – Volba povolání

• spolupráce se školním psychologickým poradcem (ŠPP)

• spolupráce se školním speciálním pedagogem (ŠSP)

 

ZÁŘÍ

Vymezení konzultačních hodin pro rodiče a žáky

Spolupráce se školním speciálním pedagogem a s asistenty pedagoga

Aktualizace nástěnky školy profesní orientace

Individuální vzdělávací plány pro jednotlivé předměty

Péče o žáky s SVP, nová vyšetření

Kontrola platnosti dokumentace žáků se SVP

Pomoc při tvorbě IVP

Sledování změn v přijímacím řízení na SŠ

Spolupráce s IPS ÚP v Novém Jičíně

Příprava třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Shromažďování materiálů o jednotlivých SŠ a učilištích, distribuce letáků do devátých tříd

Péče o žáky se zdravotním handicapem

Péče o nadané žáky

Sledování aklimatizace žáků 1. a 6. ročníku

Třídní schůzka s rodiči žáků 9. ročníku

Příprava „Den pro střední školy“

Aktualizace webových stránek

 

ŘÍJEN

Péče o problémové žáky (absence, záškoláctví…)

Sledování předběžného zájmu žáků 9. ročníku

Spolupráce s vyučujícími VkZ, VkO, PČ – Volba povolání

Zkvalitnění informací technických profesí

Příprava „Den pro střední školy“

Informace o přehlídce středních škol GEMMA 2023

Zjištění zájmu žáků o studium na školách uměleckého typu

Péče o žáky se zdravotním handicapem

Péče o nadané žáky

Spolupráce s metodikem prevence

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

Aktualizace webových stránek

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Aktualizace schránky důvěry

Zajištění brožury Atlas školství – kraj Moravskoslezský

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

 

LISTOPAD

Průběžné informace rodičům o středních školách (Dny otevřených dveří na SŠ)

Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením (do 15. 11. 2023)

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

„Den pro střední školy“ (pro žáky a rodiče 8. a 9. tříd)

Spolupráce s metodikem prevence

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Třídní schůzky - Informace rodičům o poradenských centrech

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Péče o žáky se zdravotním handicapem

Péče o nadané žáky

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

Spolupráce se školním speciálním pedagogem


PROSINEC

Spolupráce s metodikem prevence

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Průběžné informace rodičům o středních školách (Dny otevřených dveří na SŠ)

Pohovory se žáky 8. ročníku –  „Čím bych chtěl být?“

Prevence záškoláctví – kontrola absencí

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

 

LEDEN

Porada výchovných poradců

Informace rodičům vycházejících žáků – vyplňování přihlášek (mimořádná schůzka)

Konzultace s rodiči žáků 5. tříd – informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia

Péče o talentované žáky

Kontrola plnění IVP žáků se SVP

Opatření ze závěrů pedagogické rady  – informace

Spolupráce s metodikem prevence

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Péče o žáky se zdravotním handicapem

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

Aktualizace webových stránek

 

ÚNOR

Sledování zájmu dětí – 7. ročník – kariérové poradenství

Kontrola přihlášek na SŠ

Spolupráce s metodikem prevence

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Péče o žáky se zdravotním handicapem

Péče o talentované žáky

Spolupráce s metodikem prevence

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

Aktualizace webových stránek

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

 

BŘEZEN

Spolupráce s metodikem prevence

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Péče o žáky se zdravotním handicapem

Péče o talentované žáky

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

Aktualizace webových stránek


DUBEN

Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu

Individuální konzultace s nepřijatými žáky a jejich rodiči

Spolupráce s metodikem prevence

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Kariérové poradenství žáků 8. ročníku

Aktualizace webových stránek

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

 

KVĚTEN

Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách

Řešení školních neúspěchů (prospěch)

Prevence záškoláctví – kontrola absencí

Kontrola opatření u problémových žáků

Spolupráce s metodikem prevence

Kontrola platnosti dokumentace u žáků se SVP

Návštěva žáků 8. ročníku IPS ÚP Nový Jičín

Aktualizace webových stránek

Spolupráce se školním psychologickým poradcem

Spolupráce se školním speciálním pedagogem

 

ČERVEN

Hodnocení práce v oblasti výchovného poradenství za školní rok 2023/2024

Uspořádání, organizace a přehledy materiálů výchovného poradenství, skartace neplatných a archivace vyřazených dokumentů

Hodnocení individuálních intervenčních programů

Příprava pomoci žákům, kteří budou muset podstoupit opravné zkoušky

Kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští rok

Aktualizace webových stránek

 

Průběžně:

• výchovné komise

• konzultace s rodiči

• spolupráce s metodikem prevence

• konzultace s učiteli

• kontrola schránky důvěry a řešení dotazů nebo stížností

• aktualizace webových stránek výchovného poradce

• spolupráce s OSPOD

• spolupráce se školním psychologickým poradcem

• spolupráce se školním speciálním pedagogem

• spolupráce s PPP, SPC


V Bílovci dne 1. 9. 2023


Vypracovala: Mgr. Jana Kubíčková

výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň