Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Výchovný poradce > Tematický plán práce VP

Tematický plán práce VP

Oblasti působení výchovného poradce

 

1. Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
 • Den pro střední školy – prezentace středních škol v místě ZŠ

 

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se školním speciálním pedagogem
 • zaměřit se především na práci: a) se žáky se specifickými poruchami učení, b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy c) se žáky se zdravotním handicapem, d) s talentovanými a nadanými žáky, e) se žáky z odlišného sociokulturního prostředí

 

3. Metodická činnost

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
 • vedení při inkluzi žáků
 • při  tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů
 • vedení při práci s nadanými žáky
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • spolupráce se školním psychologickým poradcem
 • spolupráce se školním speciálním pedagogem
 • spolupráce s metodikem prevence

 

4. Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce pro rodiče na webových stránkách školy