Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Seznam sešitů

Seznam sešitů

 

 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
3. ročník                                                    
český jazyk                                                 8  
anglický jazyk                   1                                
matematika   8             1                       1          
prvouka     1                                              
hudební výchova                                                   1
 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
4. ročník                                                    
český jazyk                                                 10  
anglický jazyk   1                     1                          
matematika   6             1                       1          
přírodověda 2                                                  
vlastivěda                         1                          
hudební výchova                                                   1
 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
5. ročník                                                    
český jazyk                                                 8  
anglický jazyk   1   1                                            
matematika   6             1                       1          
přírodověda       1                                            
vlastivěda                   1                                
hudební výchova                                                   1
informatika   1                                                
další   2                                                
 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
6. ročník                                                    
český jazyk   3   1                 1                          
anglický jazyk       1     1                                      
matematika     1                       1                      
fyzika   1       1                                        
přírodopis           1                                        
zeměpis       1                                            
dějepis             1                                      
výchova k občanství   1                                                
hudební výchova   1                                               1
výchova ke zdraví       1                                            
informatika   1                                                
pracovní činnosti 1                                                  
 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
7. ročník                                                    
český jazyk   3   1                                            
anglický jazyk       1     1                                      
matematika     1                       1                      
fyzika       1               2                            
přírodopis           1                                        
zeměpis       1                                            
dějepis             1                                      
výchova k občanství   1                                                
hudební výchova   1                                               1
výchova ke zdraví       1                                            
informatika   1                                                
pracovní činnosti 1                                                  
německý jazyk       2                                            
ruský jazyk       2                                            
 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
8. ročník                                                    
český jazyk   3   1                                            
anglický jazyk       1     1                                      
matematika     1                       1                      
fyzika       1               2                            
přírodopis           1                                        
zeměpis       1                                            
dějepis             1                                      
chemie           1                                        
výchova k občanství   1                                                
hudební výchova   1                                               1
pracovní činnosti                 1                                  
německý jazyk       2                                            
ruský jazyk       2                                            
 
520
524
540
544
545
560
564
565
420
424
425
440
444
445
460
464
465
624
644
510
5110
511
512
513
523
notový 16
9. ročník                                                    
český jazyk   3   1                                            
anglický jazyk       1     1                                      
matematika     1                       1                      
fyzika       1               1                            
přírodopis     1                                              
zeměpis       1                                            
dějepis             1                                      
chemie           1                                        
výchova k občanství   1                                                
hudební výchova   1                                               1
výchova ke zdraví       1                                            
pracovní činnosti       1                                            
německý jazyk       2                                            
ruský jazyk       2