Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská školka na ulici Svobodové > Info pro rodiče

Provozní doba MŠ Svobodova

 

Provozní doba MŠ
pondělí-pátek 06:00 - 16:30

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 

RM/1125/49/2024

 1. a) stanovuje

výši úplaty za předškolní vzdělávání ve všech mateřských školách zřizovaných městem Bílovec ve výši 500 Kč/měsíc

Platnost od 01.09.2024

 

Zápis do jednotlivých mateřských škol pro školní rok 2024/2025

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:
 
 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání během prázdninového provozu 2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:
Děti uvedené v seznamu pod danými registračními čísly jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Wolkerova, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, v termínu od 15. 7. do 26. 7. 2024.

 

MŠ Wolkerova Bílovec

prijati.jpg
Toto přijetí je podmíněno dodržením Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřských škol na období červenec až srpen z března 2024.

 

Ředitelka Základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:
Děti uvedené v seznamu pod danými registračními čísly jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na ulici Svobodova, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace v době od 1. 7. 2024 do 12. 7. 2024.

 

MŠ Svobodova Bílovec

prijati_svobodova_2024.jpg

Toto přijetí je podmíněno dodržením Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřských škol na období červenec až srpen z března 2024.

 

Ředitelka Základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:
Děti uvedené v seznamu pod danými registračními čísly jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na Zahradní ulici, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace v době od 12. 8. 2024 do 23. 8. 2024.

 

MŠ Zahradní Bílovec

prijati_ztahradni_2024_1.jpg

prijati_ztahradni_2024_2.jpg

Toto přijetí je podmíněno dodržením Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřských škol na období červenec až srpen z března 2024.

 

 

Přihlašování dětí na prázdninový provoz

Vážení rodiče,
vzhledem ke stávajícímu uzavření mateřských škol proběhne přihlašování dětí na prázdninový provoz dle následujících pokynů:
Přihlásit se můžete osobně, e-mailem, zasláním SMS zprávy nebo telefonicky na telefonní číslo 556 412 154:

1. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole – MŠ Svobodova – nahlaste tuto skutečnost osobně, napište na e-mail MŠ nebo SMS zprávou. Uveďte jméno dítěte a termín docházky.

2. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz v dalších mateřských školách (MŠ Zahradní, MŠ Wolkerova), využijte formulář  Žádost o přijetí do náhradní mateřské školy o prázdninách. Vytiskněte si jej, vyplňte, podepište a zašlete na e-mail naší MŠ nebo přineste do MŠ osobně.

Přihlašování bude probíhat od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024.

Částky za prázdninový provoz:
MŠ Zahradní, MŠ Svobodova – úplata: 19,-/den za měsíc červenec a 19,-/den za měsíc srpen
– stravné: 50,- (55,- 7leté dítě)

MŠ Wolkerova – úplata: 16,- /den
– stravné: 47,-/den (48,- 7leté dítě)

Přijímání se týká pouze dětí, které se v daném školním roce již vzdělávají v některé z mateřských škol ve spádové oblasti Bílovec a na období letních prázdnin budou žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, než na které se vzdělávají v průběhu školního roku.

O přijetí bude rozhodovat věk žadatele. Podle věku bude žadatel zařazen do seznamu, v němž na prvním místě bude vždy uvedeno nejstarší dítě. Děti budou přijaty do výše kapacity dané mateřské školy. Nejpozději do 19. dubna 2024 bude zveřejněn seznam žadatelů o prázdninový provoz a informace o výši úplaty za vzdělávání a stravu za období červenec – srpen. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám zašle daná MŠ formou SMS zprávy nebo e-mailem na adresu uvedenou zákonným zástupcem. Součástí seznamu budou také termíny, kdy lze osobně stravné a školné uhradit. Zákonný zástupce žadatele musí zaplatit úplatu za vzdělávání a stravu do 26. dubna 2024.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz bude nejpozději dne 10. 5. 2024.

V případě, že zákonný zástupce žadatele neuhradí úplatu za vzdělávání a stravu do daného termínu, bude jeho místo postoupeno náhradníkovi uvedenému v seznamu žadatelů.

V Bílovci dne 29. 3. 2024
Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy

 

prazdninovy_provoz_2024.jpg

 

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří MŠ Svobodova.png 

Začátek nového školního roku

hola_hola_2023.jpg

 

Vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2023/2024 je od pátku 1.9. 2023. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 30.8. ve 13 hod.

Prosíme pokud možno bez dětí.

Kolektiv MŠ Svobodova

 

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole


Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2023/2024 takto:
Výše úplaty činí na příslušný rok měsíčně 400 Kč.

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Děti uvedené v seznamu pod registračními čísly jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace ve školním roce 2023 / 2024.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání během prázdninového provozu 2023

MŠ Svobodova - seznam přijatých dětí

MŠ Wolkerova - seznam přijatých dětí

MŠ Zahradní - seznam přijatých dětí

 

 

 

Informace pro rodiče

Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Co by měl předškolák umět ještě před zápisem do 1. třídy?

Školní řád mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Podmínky stravování

Jídelníček

 

prazdninovy_provoz_2023.jpg

Informace pro rodiče na web MŠ Svobodova

Informace k přihlašování dětí na prázdninový provoz

 

Přijímání dětí do mateřských škol na období červenec až srpen

(vnitřní směrnice školy)

Směrnice upravuje pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, na období červenec až srpen.


Směrnice se týká pouze dětí, které se v daném školním roce již vzdělávají v některé z mateřských škol ve spádové oblasti Bílovec a na období letních prázdnin budou žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, než na které se vzdělávají v průběhu školního roku.


Přijetí žadatele na dobu letních prázdnin, tj. červenec – srpen, není nárokové.
Přednost mají vždy děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti mateřské školy.


O přijetí bude rozhodovat pouze věk žadatele. Podle věku bude žadatel zařazen do seznamu, v němž na prvním místě bude vždy uvedeno nejstarší dítě. Děti budou přijaty do výše kapacity dané mateřské školy.


Zákonný zástupce dítěte, které se v dané mateřské škole zajišťující prázdninový provoz již vzdělává, nepodává žádost, ale pouze potvrzuje svůj zájem o docházku dítěte do školy v průběhu prázdnin. Zájem musí nahlásit v termínu, který bude zveřejněn ve všech mateřských školách v Bílovci a na jejich webových stránkách do konce dubna. Musí dodržet níže uvedený harmonogram v bodě 3.

Harmonogram úkonů před přijetím dítěte k prázdninovému provozu:

 • 1. Zákonný zástupce žadatele musí podat žádost o přijetí v termínu, který bude zveřejněn ve všech mateřských školách v Bílovci a na jejich webových stránkách do konce dubna.
 • 2. Nejpozději do 21. dubna příslušného kalendářního roku bude zveřejněn seznam žadatelů o prázdninový provoz a informace o výši úplaty za vzdělávání a stravu za období červenec – srpen.
 • 3. Zákonný zástupce žadatele musí zaplatit úplatu za vzdělávání a stravu do 28. dubna příslušného kalendářního roku.
 • 4. Zveřejnění rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz bude nejpozději dne 12. 5. 2023.
  V případě, že zákonný zástupce žadatele neuhradí úplatu za vzdělávání a stravu do daného termínu, bude jeho místo postoupeno náhradníkovi uvedenému v seznamu žadatelů.

 

 

 

Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Dítě by mělo:

 1. dokázat se vyrovnat s pocitem, že část dne bude samo bez mámy a bez táty,
 2. překonat pocit strachu, že si pro něj máma už nepřijde,
 3. umět si hrát samo, paní učitelka se nemůže věnovat stále jen jednomu dítěti,
 4. být připravené na to, že existují děti, které jsou větší, silnější, a že ne každé dítě ho bude mít rádo
 5. umět si hrát společně s ostatními dětmi.

Tříleté dítě by mělo umět:

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci, co chce nebo potřebuje. Navázat verbální oční kontakt při komunikaci.
 • Respektovat pokyny dospělého.
 • Umět požádat o pomoc a poděkovat.
 • Umět se podělit o hračku a uložit ji na své místo.
 • Umět pozdravit a rozloučit se.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání.
 • Poznat si své oblečení (musí být podepsáno, označeno) a uložit jej na označené místo.
 • Umět nazouvat a vyzouvat obuv (tkaničky zavážeme).
 • Oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky … (nasměrujeme, otočíme).
 • Používat kapesník, umět se vysmrkat.
 • Při kašli si zakrývat ústa rukou.
 • Používat samostatně toaletu (žádné pleny v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku).
 • Umýt si ruce mýdlem a používat ručník (dlouhé rukávy si vyhrnout).
 • Vydržet sedět při jídle u stolu.
 • Držet lžíci, umět se s ní najíst.
 • Umět pít ze skleničky, hrnečku.
 • Jíst pevnou stravu – kousat.
 • Zvládnout chůzi po schodech.
 • Být připraven na pobyt venku v délce 90 minut. (Choďte s dítětem, nenoste jej, nevozte v kočárku.)

Maminko a tatínku, pokud Vaše dítě něco z toho nezvládá, začněte s tím ihned. Všechny tyto požadavky tříleté dítě hravě zvládne. Když dítě tvrdí, že ne, to Vás jenom zkouší.

Buďte jednotní v požadavcích. Dopřejte dítěti pocit, že to zvládne. Odměnou Vám bude zdravě sebevědomá osobnost.

Paní učitelky od prvního vstupu dítěte do školky jej hrou a různými aktivitami připravují na vstup do ZŠ. Není v jejich silách dělat za děti to, co by měly s Vaší pomocí již umět.

 

Co by měl předškolák umět ještě před zápisem do 1. třídy? 

Znát své jméno, příjmení a věk je samozřejmost. Co dalšího by měli budoucí prvňáčci vědět a bravurně zvládat, než se vydají k zápisu do první třídy?

 

1. Správný úchop tužky

Na správný úchop tužky dohlížejí již učitelky ve školce. Špatný návyk se v tomto případě velmi těžce přeučuje, proto je dobré trénovat i doma, nejlépe na trojbokých pastelkách. Dítě ještě nemusí umět psát, úchop se však při zápisu do první třídy kontroluje.

 

2. Správná výslovnost a schopnost se vyjádřit

Dítě by mělo mluvit bez vad a dokázat vyslovit všechny hlásky. Kontrolují se také vyjadřovací schopnosti, například pomocí vyprávění nebo popisu určité situace. Vyplatí se proto dbát na rozšiřování slovní zásoby, pro něž je klíčová komunikace jak s dospělými, tak s vrstevníky.

 

3. Manuální zručnost

Neméně důležitá je schopnost manipulovat s různými předměty – vystřihovat, používat lepidlo, kreslit, vybarvovat, modelovat, pracovat se stavebnicí, otáčet stránky v knize apod.

 

4. Schopnost rozpoznat tvary a zvuky

Předškolní děti jsou samozřejmě schopné rozeznat a pojmenovat barvy a zpravidla si poradí i se základními geometrickými tvary. Velmi důležité také je, aby dokázaly rozpoznat různé zvuky (auto, siréna apod.) a rozřadit různé předměty do skupin na základě jejich vlastností (např. korálky podle tvaru nebo velikosti).

 

5. Pohybová a fyzická zdatnost

Dítě by mělo umět běhat, skákat přes švihadlo, hodit a chytit míč, skákat na jedné noze, měnit směr, zkrátka koordinovat své pohyby. Už zhruba od tří let je proto vhodné různými způsoby trénovat obratnost, jemnou a hrubou motoriku, rychlost a rovnováhu. Hod míčem patří mezi základní dovednosti, které by předškolní děti měly ovládat.

 

6. Povědomí o sociálních návycích

Ještě před usednutím do školních lavic by děti měly umět komunikovat s vrstevníky i dospělými, pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Stejně tak je důležité, aby byly ochotné pracovat ve skupině a dělit se s druhými a dokázaly projevit soucit a ohleduplnost.

 

7. Prostorová orientace

Kde je vpravo a kde vlevo, kde bydlí a co dělat, když se ztratí – to vše patří mezi důležité vědomosti budoucích prvňáčků. Zároveň by měli vědět, že se na světě nachází i jiné země, a do určité míry se orientovat v místě svého bydliště.

 

8. Časová orientace

Časovou orientací se v tomto případě myslí povědomí o tom, co je včera, dnes a zítra, jak se střídají roční období a co je pro ně typické, jaké jsou dny v týdnu, jednotlivé části dne apod.

 

9. Schopnost se soustředit

Nesoustředěnost je jedním z častých důvodů pro odklad školní docházky. Školák se musí umět zaobírat jen jednou činností (třeba i tou, která ho příliš nebaví) a nenechat se rozptylovat okolními podněty. Dítě, které nastupuje do první třídy, by se mělo vydržet soustředit alespoň 15 minut. Samozřejmě platí, že čím déle, tím lépe.

 

10. Samostatnost

Každé předškolní dítě by mělo být schopné se samo obléknout, učesat a umýt. Nemusí být vše naprosto dokonalé, alespoň nějaké základy jsou však samozřejmostí. Dále musí umět samostatně pracovat, samo odříkat básničku nebo zazpívat písničku.

 

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy stanovuje základní pravidla, která je nutno respektovat, aby tak složitý organismus, jímž škola je, mohl fungovat a plnit své poslání. Znění školního řádu naší mateřské školy najdete zde

Dokument Školní řád mateřské školy - Povinné předškolní vzdělávání najdete zde

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání najdete ke stažení zde

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání najdete zde

 

Podmínky stravování

Stravování v MŠ upravuje Vyhláška MŠMT č.107/2005, která stanoví, za jakých podmínek se žáci stravují. Též určuje spotřebu vybraných druhů potravin na jednoho strávníka ( průměrně v gramech na jeden den).

Strava se pro mateřskou školu dováží ze školní jídelny Základní školy v Bílovci na Komenského ulici. Přepravuje se v nerezových várnicích s omyvatelným obalem. Převoz je prováděn autem k tomu určeným. Dětem je poskytována plnohodnotná strava podle příslušných předpisů. Děti mají denně ovoce nebo zeleninu (v podobě salátů nebo tepelně zpracovanou). Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. Ve třídě je na určeném místě celý den k dispozici čaj nebo šťáva, děti se obsluhují samy a mohou se kdykoliv napít.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit den předem do 13:00 hod. v mateřské škole. V pondělí se oběd odhlásit nedá, pokud bude dítě např. náhle nemocné. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11.30-12.00 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3.den.

Ve školní jídelně se jídelníček sestavuje v souladu s parametry spotřebního koše, které jsou dány vyhláškou, ve které je přesně stanoveno, kolik by děti měly zkonzumovat zeleniny, ovoce, luštěnin, ryb, tuku, cukru apod. Při nedodržení se vystavuje jídelna postihu.

 

Vedoucí školní jídelny
Alena Beinhauerová, tel: 556 411 512, e-mail: vedoucisj@zsbkom.cz

Prodej stravenek
Iveta Kreislová, tel: 553 038 518, e-mail: stravenky@zsbkom.cz

 

Ceny stravného žáků MŠ dle věkových kategorií

Děti v MŠ (3-6 let)

Přesnídávka - 11,- Kč
Oběd - 22,- Kč
Svačina - 9,- Kč
Celkem celodenní - 42,- Kč
Celkem polodenní - 33,- Kč

7 letí

Přesnídávka - 12,- Kč
Oběd - 23,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem celodenní - 45,- Kč
Celkem polodenní - 35,- Kč

 

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK