Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Prevence má smysl

Prevence má smyslDatum konání:
9.2.2024

V tomto školním roce pokračuje dlouhodobá spolupráce naší školy s Městskou policií Bílovec a obvodním oddělením Policie ČR Bílovec. Společným úsilím se nám daří realizovat preventivní programy primární prevence. Cílem těchto programů je vést žáky k bezpečnému chování, zodpovědnému jednání a předcházení rizikovým situacím.

Interaktivní přednášky na druhém stupni zajišťuje PaedDr. Jan Matůšů, LL.M., který žáky seznamuje s prevencí kriminality, občanskou zodpovědností, předcházení výskytu rizikových forem chování a nežádoucích jevů. Na prvním stupni se velitel Městská policie pan Pavel Kudela zaměřuje na bezpečné chování v dopravě, zvlášť na bezpečnou cestu do školy.

Spolupráce s Městskou policií si velmi vážíme, její příslušníci se žákům věnují i ve svém volném čase a aktivity jsou pro žáky bezplatné.

Dále je třeba zmínit zajímavou akci, kterou našim žákům zajistil nprap. Petr Chmiel, exkurzi do výchovného ústavu Ostrava – Polanka nad Odrou. Jedná se o oddělení pro chlapce vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči.

Díky získané dotaci z Moravskoslezského kraje proběhl pro žáky 6. tříd adaptační kurz a pro všechny žáky besedy primární prevence. Realizují je lektorky z organizace Resocia Opava a lektoři z PPP Ostrava, Bc. Tomáš Velička (ředitel poradny) a Jan Velička.

Preventivní aktivity rozvíjejí nejen vědomosti našich žáků, ale také podporují jejich schopnost kritického myšlení a rozhodování. Program primární prevence přináší výrazné výhody a posiluje bezpečnostní a výchovné prostředí pro naše žáky a já jsem velmi ráda, že se nám spolupráce daří a jak zní titulek, má smysl.