Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Metodik prevence > Kontakt

Kontakt

Školní metodik prevence

PhDr. Renata Mikolašová - pověřená osoba 

Telefon: +420 553 038 515
E-mail: zastupce1st@zsbkom.cz

Konzultační hodiny: Úterý: 13:45 - 14:30 hod. (po předchozí telefonické / emailové domluvě)

Informace školního metodika prevence

Náš Školní vzdělávací program spolu s Osnovami základní školy podporují svým obsahem zdravý životní styl žáků. Klademe proto velký důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje aktivity zaměřené na:

1. Předcházení výskytu rizikových projevů žáků

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a onemocnění HIV/AIDS
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 • závislost na politickém a náboženském extremismu

2. Rozpoznání a zajištění včasné intervence především v případech

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Další oblasti, které se přímo neřadí do sociálně patologických jevů, ale souvisejí s výchovou našich žáků a naši koncepci doplňují

 • vztahy mezi lidmi
 • vztahy v kolektivu
 • slušné chování ve škole i na veřejnosti
 • komunikace
 • bezpečné chování (ve škole, venku, v dopravě …)
 • zdravý životní styl (zdraví, lidské tělo, výživa…)
 • ochrana přírodních a kulturních hodnot