ZŠ KOMENSKÉHO

spacer CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


01.09. 2020
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


AKTUALITY
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA21.04.2020 | ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
VE DNECH 5.5. 2020 – 16. 5. 2020

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyplňují zákonní zástupci dětí, kteří chtějí umístit své dítě do mateřské školy spadající pod ředitelství Základní školy a Mateřské školy Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace (MŠ Zahradní, MŠ Svobodova, MŠ Bravinné a MŠ Stará Ves).

Pokud máte přístup k internetu, postupujte takto:

Vyplňte online Žádost o přijetí (POZOR !!! - formuláře můžete vyplňovat nejdříve 1. 5. 2020).
Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte na zadanou e-mailovou adresu Žádost o přijetí, Potvrzení o přijetí informací a Čestné prohlášení (vše v jednom souboru ve formátu PDF).

Dále postupuje dle těchto nabízených možností:

1. Přijatý soubor a kopii očkovacího průkazu odešlete škole přes datovou schránku (ID školy: 23gmbhk)
2. Přijatý soubor a kopii očkovacího průkazu odešlete mailem s elektronickým podpisem na adresu sekretariat@zsbkom.cz
3. Přijatý soubor vytisknete, podepíšete na každé straně a přidáte kopii očkovacího průkazu. Vše zašlete doporučeně poštou (s podacím razítkem nejpozději 16.5. 2020) na adresu školy: ZŠ a MŠ, Komenského 701/3, 743 01 Bílovec.

UPOZORNĚNÍ – TĚMITO ZPŮSOBY MŮŽETE ODESÍLAT NEJDŘÍVE 5. 5. 2020!

Jestliže nevyužijete ani jednu z předchozích možností, využijte osobní návštěvu školy.
Pro zápis do všech mateřských škol bude podání žádostí probíhat na ředitelství Základní školy a Mateřské školy Bílovec, Komenského 701/3.

Termíny pro osobní návštěvu:

6.5.2020 a 13.5.2020 v době od 12:00 do 16:30 hodin.
Ve škole pak doplníte všechny údaje a podepíšete potřebné formuláře.
S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce ke stažení ZDE.

Potřebujete jinou pomoc, volejte, rádi vám poradíme: 604 218 909 nebo 604 986 084


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Po obdržení všech tří dokumentů školou (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Potvrzení o přijetí informací a Čestné prohlášení k očkování dítěte, které musí být doloženo kopií očkovacího průkazu dítěte) bude zákonnému zástupci přiděleno registrační číslo žádosti pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí.

Registrační číslo bude zasláno SMS zprávou nebo e-mailem na adresu uvedenou zákonným zástupcem nebo v případě osobní návštěvy bude předáno ve škole.

O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno:
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na vstupních dveřích mateřské školy,
- na webových stránkách školy www.zsbkom.cz (v odkazu „Úřední deska“ a v odkazu „Další pracoviště“ - webové stránky jednotlivých MŠ)

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 16.6. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Počty volných míst v mateřských školách:
MŠ Wolkerova (16), MŠ Lubojaty (5), MŠ Zahradní (13), MŠ Svobodova (7), MŠ Bravinné (6), MŠ Stará Ves (4)

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů … Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena