Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Budoucí prvňáci > Odklad školní docházky

Odklad školní docházky

Možnost odkladu povinné školní docházky řeší novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. s platností od 1. 1. 2012. Zákonný zástupce žáka má možnost požádat ředitele školy, do které se dostavil k zápisu, o odklad povinné školní docházky.

Žádost se podává v písemné podobě do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Nejčastějšími důvody k odkladu povinné školní docházky dítěte jsou jeho problémy se soustředěním, s pozorností, s výslovností a s vyjadřováním, zdravotní problémy, nedostatky v oblasti grafomotoriky, problémy s navazováním kontaktů. U chlapců je to často i sociální dospívání, které bývá pomalejší než u dívek.

Postup při odkladu povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky není nic formálního a nelze jej udělat jenom na základě přání rodičů, kteří si třeba chtějí prodloužit relativně klidné období školky o další rok, nebo si myslí, že dítěti takto prodlouží dětství.

Na jedné straně je nezralé dítě ohroženo selháním a neúspěšností ve školním prostředí a na straně druhé je možné u zralého dítěte „propásnout“ vhodný okamžik, kdy je připravené začít se učit.

Odklad školní docházky je především preventivním opatřením, kterým se zabrání potížím dítěte při nástupu k plnění povinné školní docházky, způsobeným školní nezralostí nebo nepřipraveností k převzetí role školáka.

Do 31. 5. musí ředitelce školy doručit písemné náležitosti spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky. Školským poradenským zařízením rozumíme pedagogicko – psychologickou poradnu nebo v případě dětí se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním speciálně pedagogické centrum.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky není dobré odkládat na poslední chvíli. Objednací termíny v poradenských zařízení bývají v době kolem zápisu často obsazené a také dítě samo potřebuje vědět, zda do školy půjde či nikoli.