Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Preventivní aktivity

Preventivní aktivityDatum konání:
8.2.2023

Školní preventivní strategie je dlouhodobý program, který naše škola realizuje pro oblast prevence rizikového chování. V rámci této strategie dne 8. 2. 2023 proběhly v sedmých třídách besedy se zástupcem velitele Městské policie Bílovec na téma záškoláctví a trestní odpovědnost. Besedy obsahují základy právního vědomí, zásady bezpečného chování, prevenci kriminality a prevenci šikany a jsou rovněž součástí programu Prevence kriminality města Bílovec.

Dále se ve stejný den konaly další preventivní aktivity v šestých třídách s lektorkami z nízkoprahového centra pro děti a mládež Eurotopia z Krnova. Tyto aktivity byly zaměřeny na prohlubování vzájemných pozitivních vazeb ve třídách. Preventivní aktivity v šestých třídách jsou součástí celoroční prevence a začínají  již v září na adaptačním kurzu a během roku vylepšují klima ve třídách.

Struktura školní prevence zahrnuje aktivity vzhledem k žákům, pedagogům i rodičům, kteří mohou v rámci individuální konzultace vyhledat pomoc, případně mohou být odkázáni na odborníky na rizikové chování mimo školu.