ZŠ KOMENSKÉHO
spacer EDUPAGE   GMAIL


CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


8.3.2021 - 12.3.2021
Jarní prázdninyAKTUALITY


ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis do 1. tříd se uskuteční 13.4.2021


ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis do MŠ se uskuteční 4.5.2021.


Zápisy do MŠ i ZŠ již připravujeme,
zatím nevíme jakou formou se letos uskuteční.
Budete včas informováni.Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Naše škola/školské zařízení je určena k zajištění nezbytné péče
o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury
v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 1. března 2021.

V případě zájmu o zajištění péče volejte na telefonní číslo
604 986 084 nebo pište na email reditel@zsbkom.cz.

Mgr. Hana Bajnárková

Usnesení vlády ČR č.212 ze dne 26.2. 2021
Rozhodnutí hejtmana MS kraje


Péče o děti zaměstnanců vyjmenovaných složek

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 212 a rozhodnutí hejtmana MSK ze dne 28.2.2021 bude naše škola zajišťovat od pondělí 1.3. 2021 péči o děti zaměstnanců vyjmenovaných složek.

Více čtěte zde...

Provozní doba:
• pracovní dny
• 6:00 – 18:00 hod.
• ranní příchod nejpozději v 8:00 hod.

Kdo může požadovat péči o dítě?
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určených škol nebo školského zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých úkolů na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury

Jak se přihlásit?
• prostřednictvím e-mailu na adresu reditel@zsbkom.cz
• telefonicky 604 986 084

Jak se děti budou stravovat?
• obědy budou zajištěny ve školní jídelně
• obědy budou pro děti zdarma
• svačiny a pití zajistí rodiče nebo si objednají a zakoupí ve školní jídelně

Kolik žáků bude ve skupině?
• V jedné skupině bude 15 (max. 20 žáků)
• v případě vyššího počtu žáků budeme mít více skupin

Pro jakou věkovou skupinu budeme péči zajišťovat?
• v usnesení vlády je určený věk 2 – 10 let
• budeme péči poskytovat žákům ve věku 6 – 10 let (plní povinnou školní docházku)
• pro děti ve věku 2 – 6 let (předškolní vzdělávání) bude zajišťovat péči MŠ Bílovec, Zahradní ul.

Co bude programem dětské skupiny v ZŠ a MŠ?
• 6:00 – 8:00 hod. herní činnosti
• 8:00 – 12:00 hod. se děti budou věnovat úkolům zadaným v distanční výuce, budou mít přístup k PC, pedagogický pracovník jim bude nápomocen
• 12:00 – 12:30 hod. oběd
• 12:30 – 18:00 hod. řízené aktivity, herní činnosti, pobyt venku
• Program v MŠ dle denního programu – informace přímo v MŠ

Kam přijít a kde předat dítě?
• pavilon B, zvonek ranní družina
• MŠ Bílovec, Zahradní ul. 29
• dítě si přijde vyzvednout pedagog

Kde získat informace?
• Mgr. Hana Bajnárková – 604 986 084
• reditel@zsbkom.cz
DDM - MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DDM
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298

TikTok

TikTok

Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA

KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec

Číslo účtu: 3001033801/0100
IČO : 00848298
DIČ : CZ 00848298
Datová schránka : 23gmbhk
IZO školy: 102244014
IZO ředitelství : 600138429


Ředitelka
Mgr. Hana Bajnárková

EMAIL reditel@zsbkom.cz
PHONE tel:553 038 516
PHONE tel:604 986 084Zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Jana Ryšánková

EMAIL zastupce1@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 515Zástupce ředitelky pro 2. stupeň
Mgr. Ivo Melecký

EMAIL zastupce2st@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 514Sekretariát
Lankašová Lenka

EMAIL sekretariat@zsbkom.cz
PHONE tel: 556 410 837Ekonomka
Chocholoušová Lenka

EMAIL lenka.chocholousova@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 517Vedoucí školní jídelny
Alena Beinhauerová

PHONE tel: 556 411 512
EMAIL vedoucisj@zsbkom.czProdej stravenek
Iveta Kreislová

PHONE tel: 553 038 518
EMAIL stravenky@zsbkom.czTřídní učitelé

1.A Mgr.Kateřina Vrobelová EMAIL katerina.vrobelova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
1.B Mgr. Dagmar Baudyšová EMAIL dagmar.baudysova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

2.A Mgr. Jana Vítková EMAIL jana.vitkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
2.B Mgr. Květoslava Bartošová EMAIL kvetoslava.bartosova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

3.A Mgr. Iva Bzonková EMAIL iva.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526
3.B Mgr. Yvona Sajdová EMAIL yvona.sajdova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526

4.A Mgr. Petr Škrabánek EMAIL petr.skrabanek@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
4.B Mgr. Irena Hudcová EMAIL irena.hudcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527

5.A Mgr. Alena Jermářová EMAIL alena.jermarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
5.B Mgr. Dagmar Rubačová EMAIL dagmar.rubacova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
5.C Mg. Lenka Micháliková EMAIL lenka.michalikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528

6.A Mgr. Radka Melecká EMAIL radka.melecka@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
6.B Mgr. Dagmar Šírová EMAIL dagmar.sirova@zsbkom.cz PHONE 553 038 532
6.C Mgr. Marie Bednářová EMAIL marie.bednarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533

7.A Mgr. Alena Salvová EMAIL alena.salvova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
7.B Mgr. Kamil Nohel EMAIL kamil.nohel@zsbkom.cz PHONE 553 038 531
7.C Mgr. Sylva Chýlková EMAIL sylva.chylkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533

8.A Mgr. Iveta Hubená EMAIL iveta.hubena@zsbkom.cz PHONE 553 038 538
8.B Mgr. Kristýna Fusiková EMAIL kristyna.fusikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
8.C Mgr. Lenka Richtarová EMAIL lenka.richtarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526

9.A Mgr. Jana Kubíčková EMAIL vporadce@zsbkom.cz PHONE 553 038 525
9.B Mgr. Lada Bzonková EMAIL lada.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 537
9.C Mgr. Dagmar Fišerová EMAIL dagmar.fiserova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540


Netřídní učitelé

Ing. Jana Jozková EMAIL jana.jozkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 539
Mgr. Monika Horvátová EMAIL monika.horvatova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
Mgr. Martina Kubinová EMAIL martina.kubinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Mgr. Zdeněk Malčík EMAIL zdenek.malcik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
PaedDr. Peter Šloff EMAIL peter.sloff@zsbkom.cz PHONE 553 038 530
Mgr. Lucie Fischerová EMAIL lucie.fischerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
Ing. Petr Gelnar EMAIL petr.gelnar@zsbkom.cz PHONE 553 038 531
Bc. Eva Dreslerová EMAIL eva.dreslerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
Bc. Aleš Faldík EMAIL ales.faldik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540


Vychovatelky ve školní družině

Gilgová Drahomíra EMAIL drahomira.gilgova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Bc. Ludvíková Zuzana EMAIL zuzana.ludvikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Gewinnerová Zdeňka EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Seidlerová Dana EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519


Asistenti pedagoga

Věra Džupinová EMAIL vera.dzupinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Zdeňka Gewinnerová EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Ing. Jiří Jedlička EMAIL jiri.jedlicka@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Dana Seidlerová EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Bc. Aleš Faldík EMAIL ales.faldik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
Jana Maňuchová EMAIL jana.manuchova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Eva Neradilová EMAIL eva.neradilova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Marie Malá EMAIL marie.mala@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Vladislava Bambasová EMAIL vladislava.bambasova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
MgA. Lenka Švorcová EMAIL lenka.svorcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526


Pracoviště Stará Ves

Mgr. Miluše Polanská EMAIL miluse.polanska@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Mgr. Martina Krejčí EMAIL martina.krejci@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Jana Římanová EMAIL jana.rimanova@zsbkom.cz PHONE 556 410 131 (vychovatelka )


Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Richterová EMAIL petra.richterova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529


Školní psycholog

PhDr. Ivana Seberová EMAIL ivana.seberova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena