ZŠ KOMENSKÉHO
spacer EDUPAGE   GMAIL


CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


PROBÍHÁ zápis do mateřských škol

ZÁPIS DO MŠAKTUALITY


Chystáme se na OTEVŘENÍ druhého stupně ZŠ a MŠ od 10.5.2021


Srdečně Vás zveme na virtuální prohlídku naší školy.URČENÍ školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Zvláštní režim péče o děti vybraného okruhu zaměstnanců končí dne 11.4.2021. Naše škola bude tuto péči poskytovat jen zapsaným dětem a žákům v našich školách. Více čtěte zde...

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mateřské školy
§ Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
• O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
• Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
• Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
• Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Základní školy
§ Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
• Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
• Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
• O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
• Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
• Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese
§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
DDM - MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DDM
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298

TikTok

TikTok

Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA

KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec

Číslo účtu: 3001033801/0100
IČO : 00848298
DIČ : CZ 00848298
Datová schránka : 23gmbhk
IZO školy: 102244014
IZO ředitelství : 600138429


Ředitelka
Mgr. Hana Bajnárková

EMAIL reditel@zsbkom.cz
PHONE tel:553 038 516
PHONE tel:604 986 084Zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Jana Ryšánková

EMAIL zastupce1@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 515Zástupce ředitelky pro 2. stupeň
Mgr. Ivo Melecký

EMAIL zastupce2st@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 514Sekretariát
Lankašová Lenka

EMAIL sekretariat@zsbkom.cz
PHONE tel: 556 410 837Ekonomka
Chocholoušová Lenka

EMAIL lenka.chocholousova@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 517Vedoucí školní jídelny
Alena Beinhauerová

PHONE tel: 556 411 512
EMAIL vedoucisj@zsbkom.czProdej stravenek
Iveta Kreislová

PHONE tel: 553 038 518
EMAIL stravenky@zsbkom.czTřídní učitelé

1.A Mgr.Kateřina Vrobelová EMAIL katerina.vrobelova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
1.B Mgr. Dagmar Baudyšová EMAIL dagmar.baudysova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

2.A Mgr. Jana Vítková EMAIL jana.vitkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
2.B Mgr. Květoslava Bartošová EMAIL kvetoslava.bartosova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

3.A Mgr. Iva Bzonková EMAIL iva.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526
3.B Mgr. Yvona Sajdová EMAIL yvona.sajdova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526

4.A Mgr. Petr Škrabánek EMAIL petr.skrabanek@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
4.B Mgr. Irena Hudcová EMAIL irena.hudcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527

5.A Mgr. Alena Jermářová EMAIL alena.jermarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
5.B Mgr. Dagmar Rubačová EMAIL dagmar.rubacova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
5.C Mg. Lenka Micháliková EMAIL lenka.michalikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528

6.A Mgr. Radka Melecká EMAIL radka.melecka@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
6.B Mgr. Dagmar Šírová EMAIL dagmar.sirova@zsbkom.cz PHONE 553 038 532
6.C Mgr. Marie Bednářová EMAIL marie.bednarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533

7.A Mgr. Alena Salvová EMAIL alena.salvova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
7.B Mgr. Kamil Nohel EMAIL kamil.nohel@zsbkom.cz PHONE 553 038 531
7.C Mgr. Sylva Chýlková EMAIL sylva.chylkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533

8.A Mgr. Iveta Hubená EMAIL iveta.hubena@zsbkom.cz PHONE 553 038 538
8.B Mgr. Kristýna Fusiková EMAIL kristyna.fusikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
8.C Mgr. Lenka Richtarová EMAIL lenka.richtarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526

9.A Mgr. Jana Kubíčková EMAIL vporadce@zsbkom.cz PHONE 553 038 525
9.B Mgr. Lada Bzonková EMAIL lada.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 537
9.C Mgr. Dagmar Fišerová EMAIL dagmar.fiserova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540


Netřídní učitelé

Ing. Jana Jozková EMAIL jana.jozkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 539
Mgr. Monika Horvátová EMAIL monika.horvatova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
Mgr. Martina Kubinová EMAIL martina.kubinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Mgr. Zdeněk Malčík EMAIL zdenek.malcik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
PaedDr. Peter Šloff EMAIL peter.sloff@zsbkom.cz PHONE 553 038 530
Mgr. Lucie Fischerová EMAIL lucie.fischerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
Ing. Petr Gelnar EMAIL petr.gelnar@zsbkom.cz PHONE 553 038 531
Bc. Eva Dreslerová EMAIL eva.dreslerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
Bc. Aleš Faldík EMAIL ales.faldik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540


Vychovatelky ve školní družině

Gilgová Drahomíra EMAIL drahomira.gilgova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Bc. Ludvíková Zuzana EMAIL zuzana.ludvikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Gewinnerová Zdeňka EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Seidlerová Dana EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519


Asistenti pedagoga

Věra Džupinová EMAIL vera.dzupinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Zdeňka Gewinnerová EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Ing. Jiří Jedlička EMAIL jiri.jedlicka@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Dana Seidlerová EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Bc. Aleš Faldík EMAIL ales.faldik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
Jana Maňuchová EMAIL jana.manuchova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Eva Neradilová EMAIL eva.neradilova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Marie Malá EMAIL marie.mala@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Vladislava Bambasová EMAIL vladislava.bambasova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
MgA. Lenka Švorcová EMAIL lenka.svorcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526


Pracoviště Stará Ves

Mgr. Miluše Polanská EMAIL miluse.polanska@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Mgr. Martina Krejčí EMAIL martina.krejci@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Jana Římanová EMAIL jana.rimanova@zsbkom.cz PHONE 556 410 131 (vychovatelka )


Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Richterová EMAIL petra.richterova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529


Školní psycholog

PhDr. Ivana Seberová EMAIL ivana.seberova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena