ZŠ KOMENSKÉHO
spacer CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


21.5.2018
- Plavecký výcvik 1.A, 1.B, 3.A, 3.B

22.5.2018
- Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 4.A, 4.B
- Školní výlet 5.A, 5.B, 5.C
- Krajské finále Mc Donald ( chlapci 3. – 4. tříd)

23.5.2018
- Fotografování tříd
- školní výlet 4.A, 4.B

24.5.2018
- Fotografování tříd
- Beseda – prevence (6.B, 6.C)

25.5.2018
- Školní výlet 1.A, 1.B, 6.C, 7.B
- Poradenské středisko ÚP – jede 8.A
- benefiční koncert muzikálu Sněhurka – 2. –4. třídy

Naše škola se rozhodla podpořit myšlenku pomoci a uspořádáme v rámci spolupráce akci na dobrovolné vstupné. Jednotlivé třídy budou vyzvány zástupci školního parlamentu.

MUZIKÁL

AKTUALITY1.6.2018
- Celoškolský projekt AMOS
– žáci v tento dej využijí návštěvu loutkaře v knihovně, navštíví areál Střelnice a zasportují si na různých místech naše města a okolí

Termíny informačních schůzek pro rodiče
INFO
9. ledna, 27. března, 29. května 2018.
Rodiče mohou také využívat konzultační hodiny
jednotlivých pedagogů.

KONTAKT


KONTAKY

Základní škola a Mateřská škola Bílovec Komenského ul.
Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298


Ředitelka
Mgr. Hana Bajnárková

EMAIL reditel@zsbkom.cz
PHONE tel:553 038 516Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Renata Mikolašová

EMAIL zastupce1st@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 515Zástupce ředitelky pro 2. stupeň
Mgr. Ivo Melecký

EMAIL zastupce2st@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 514Sekretariát
Lankašová Lenka

EMAIL sekretariat@zsbkom.cz
PHONE tel: 556 410 837Ekonomka
Chocholoušová Lenka

EMAIL lenka.chocholousova@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 517Vedoucí školní jídelny
Marie Jarošová

PHONE tel: 556 411 512Prodej stravenek
Iveta Kreislová

PHONE tel: 553 038 518Třídní učitelé

1.A Mgr. Jana Vítková EMAIL jana.vitkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
1.B Mgr. Květoslava Bartošová EMAIL kvetoslava.bartosova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
2.A Mgr. Dagmar Baudyšová EMAIL dagmar.baudysova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
2.B Mgr.Kateřina Vrobelová EMAIL katerina.vrobelova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
3.A Mg. Jana Ryšánková EMAIL jana.rysankova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
3.B Mgr. Iva Bzonková EMAIL iva.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
4.A Mgr. Irena Hudcová EMAIL irena.hudcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
4.B Mgr. Yvona Sajdová EMAIL yvona.sajdova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
5.A Mgr. Alena Jermářová EMAIL alena.jermarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
5.B Mgr. Dagmar Rubačová EMAIL dagmar.rubacova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526
5.C Mgr. Lenka Richtarová EMAIL lenka.richtarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526
6.A Mgr. Jana Jarošová EMAIL jana.jarosova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
6.B Mgr. Lada Bzonková EMAIL lada.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 537
6.C Mgr. Dagmar Fišerová EMAIL dagmar.fiserova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
7.A Mgr. Alena Salvová EMAIL alena.salvova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
7.B Mgr. Monika Horvátová EMAIL monika.horvatova@zsbkom.cz PHONE 553 038 539
7.C Ing. Jana Jozková EMAIL jana.jozkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 539
8.A Mgr. Radka Melecká EMAIL radka.melecka@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
8.B Mgr. Dagmar Šírová EMAIL dagmar.sirova@zsbkom.cz PHONE 553 038 532
8.C Mgr. Sylva Chýlková EMAIL sylva.chylkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533
9.A Mgr. Marie Bednářová EMAIL marie.bednarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533
9.B Mgr. Kamil Nohel EMAIL kamil.nohel@zsbkom.cz PHONE 553 038 531

Netřídní učitelé

Mgr. Jana Kubíčková EMAIL vporadce@zsbkom.cz PHONE 553 038 525
Mgr. Iveta Hubená EMAIL iveta.hubena@zsbkom.cz PHONE 553 038 538
Mgr. Martina Kubinová EMAIL martina.kubinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Mgr. Zdeněk Malčík EMAIL zdenek.malcik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
PaedDr. Peter Šloff EMAIL peter.sloff@zsbkom.cz PHONE 553 038 530
Mgr. Lucie Fischerová EMAIL lucie.fischerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
Mgr. Kristýna Fusiková EMAIL kristyna.fusikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Ing. Petr Gelnar EMAIL petr.gelnar@zsbkom.cz PHONE 553 038 531

Vychovatelky ve školní družině

Gilgová Drahomíra EMAIL drahomira.gilgova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Bc. Ludvíková Zuzana EMAIL zuzana.ludvikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Gewinnerová Zdeňka EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Seidlerová Dana EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

Asistenti pedagoga

Maňásková Vendula EMAIL vendula.manaskova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Džupinová Věra EMAIL vera.dzupinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526
Gewinnerová Zdeňka EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Ing. Jiří Jedlička EMAIL jiri.jedlicka@zsbkom.cz PHONE 553 038 529

Pracoviště Stará Ves

Mgr. Miluše Polanská EMAIL miluse.polanska@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Mgr. Martina Krejčí EMAIL martina.krejci@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Marcela Adamcová EMAIL marcela.adamcova@zsbkom.cz PHONE 556 410 131 (asistentka pedagoga)
Dana Seidlerová EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 556 410 131 (asistentka pedagoga)
Jana Římanová EMAIL jana.rimanova@zsbkom.cz PHONE 556 410 131 (vychovatelka )

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena