ZŠ KOMENSKÉHO
spacer EDUPAGE   GMAIL


CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN




AKTUALITY


OTEVŘENÍ škol od 12.4.2021
Otevírají se mateřské školy pro předškolní děti a základní školy pro žáky 1.stupně. Veškeré informace najdete na hlavní stránce...


ZÁPIS do 1. tříd
Zápis do 1. tříd se uskuteční od 13.4.2021 do 30.4.2021.
Veškeré informace najdete na hlavní stránce...


ONLINE Dny otevřených dveří
Připravili jsme pro Vás netradiční dny otevřených dveří.
Srdečně Vás zveme na virtuální prohlídku naší školy.


ZÁPIS do mateřských škol
Zápis do MŠ se uskuteční od 4.5.2021 do 14.5.2021.
Veškeré informace najdete na stránkách mateřských škol.


SETKÁVÁNÍ rodičů budoucích prvňáků
Více informací najdete ZDE


URČENÍ školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Zvláštní režim péče o děti vybraného okruhu zaměstnanců končí dne 11.4.2021. Naše škola bude tuto péči poskytovat jen zapsaným dětem a žákům v našich školách. Více čtěte zde...

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mateřské školy
§ Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
• O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
• Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
• Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
• Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Základní školy
§ Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
• Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
• Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
• O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
• Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
• Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese
§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.




DDM - MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DDM




KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298





TikTok

TikTok

Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA

KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec

Číslo účtu: 3001033801/0100
IČO : 00848298
DIČ : CZ 00848298
Datová schránka : 23gmbhk
IZO školy: 102244014
IZO ředitelství : 600138429


Ředitelka
Mgr. Hana Bajnárková

EMAIL reditel@zsbkom.cz
PHONE tel:553 038 516
PHONE tel:604 986 084



Zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Jana Ryšánková

EMAIL zastupce1@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 515



Zástupce ředitelky pro 2. stupeň
Mgr. Ivo Melecký

EMAIL zastupce2st@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 514



Sekretariát
Lankašová Lenka

EMAIL sekretariat@zsbkom.cz
PHONE tel: 556 410 837



Ekonomka
Chocholoušová Lenka

EMAIL lenka.chocholousova@zsbkom.cz
PHONE tel: 553 038 517



Vedoucí školní jídelny
Alena Beinhauerová

PHONE tel: 556 411 512
EMAIL vedoucisj@zsbkom.cz



Prodej stravenek
Iveta Kreislová

PHONE tel: 553 038 518
EMAIL stravenky@zsbkom.cz



Třídní učitelé

1.A Mgr.Kateřina Vrobelová EMAIL katerina.vrobelova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
1.B Mgr. Dagmar Baudyšová EMAIL dagmar.baudysova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

2.A Mgr. Jana Vítková EMAIL jana.vitkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
2.B Mgr. Květoslava Bartošová EMAIL kvetoslava.bartosova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519

3.A Mgr. Iva Bzonková EMAIL iva.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526
3.B Mgr. Yvona Sajdová EMAIL yvona.sajdova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526

4.A Mgr. Petr Škrabánek EMAIL petr.skrabanek@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
4.B Mgr. Irena Hudcová EMAIL irena.hudcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527

5.A Mgr. Alena Jermářová EMAIL alena.jermarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
5.B Mgr. Dagmar Rubačová EMAIL dagmar.rubacova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528
5.C Mg. Lenka Micháliková EMAIL lenka.michalikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 528

6.A Mgr. Radka Melecká EMAIL radka.melecka@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
6.B Mgr. Dagmar Šírová EMAIL dagmar.sirova@zsbkom.cz PHONE 553 038 532
6.C Mgr. Marie Bednářová EMAIL marie.bednarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533

7.A Mgr. Alena Salvová EMAIL alena.salvova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
7.B Mgr. Kamil Nohel EMAIL kamil.nohel@zsbkom.cz PHONE 553 038 531
7.C Mgr. Sylva Chýlková EMAIL sylva.chylkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 533

8.A Mgr. Iveta Hubená EMAIL iveta.hubena@zsbkom.cz PHONE 553 038 538
8.B Mgr. Kristýna Fusiková EMAIL kristyna.fusikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
8.C Mgr. Lenka Richtarová EMAIL lenka.richtarova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526

9.A Mgr. Jana Kubíčková EMAIL vporadce@zsbkom.cz PHONE 553 038 525
9.B Mgr. Lada Bzonková EMAIL lada.bzonkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 537
9.C Mgr. Dagmar Fišerová EMAIL dagmar.fiserova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540


Netřídní učitelé

Ing. Jana Jozková EMAIL jana.jozkova@zsbkom.cz PHONE 553 038 539
Mgr. Monika Horvátová EMAIL monika.horvatova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
Mgr. Martina Kubinová EMAIL martina.kubinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Mgr. Zdeněk Malčík EMAIL zdenek.malcik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
PaedDr. Peter Šloff EMAIL peter.sloff@zsbkom.cz PHONE 553 038 530
Mgr. Lucie Fischerová EMAIL lucie.fischerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 535
Ing. Petr Gelnar EMAIL petr.gelnar@zsbkom.cz PHONE 553 038 531
Bc. Eva Dreslerová EMAIL eva.dreslerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 534
Bc. Aleš Faldík EMAIL ales.faldik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540


Vychovatelky ve školní družině

Gilgová Drahomíra EMAIL drahomira.gilgova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Bc. Ludvíková Zuzana EMAIL zuzana.ludvikova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Gewinnerová Zdeňka EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Seidlerová Dana EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519


Asistenti pedagoga

Věra Džupinová EMAIL vera.dzupinova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Zdeňka Gewinnerová EMAIL zdenka.gewinnerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Ing. Jiří Jedlička EMAIL jiri.jedlicka@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Dana Seidlerová EMAIL dana.seidlerova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529
Bc. Aleš Faldík EMAIL ales.faldik@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
Jana Maňuchová EMAIL jana.manuchova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527
Eva Neradilová EMAIL eva.neradilova@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Marie Malá EMAIL marie.mala@zsbkom.cz PHONE 553 038 519
Vladislava Bambasová EMAIL vladislava.bambasova@zsbkom.cz PHONE 553 038 540
MgA. Lenka Švorcová EMAIL lenka.svorcova@zsbkom.cz PHONE 553 038 526


Pracoviště Stará Ves

Mgr. Miluše Polanská EMAIL miluse.polanska@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Mgr. Martina Krejčí EMAIL martina.krejci@zsbkom.cz PHONE 556 410 131
Jana Římanová EMAIL jana.rimanova@zsbkom.cz PHONE 556 410 131 (vychovatelka )


Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Richterová EMAIL petra.richterova@zsbkom.cz PHONE 553 038 529


Školní psycholog

PhDr. Ivana Seberová EMAIL ivana.seberova@zsbkom.cz PHONE 553 038 527

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena