ZŠ KOMENSKÉHO
spacer EDUPAGE   GMAIL


CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN
AKTUALITY


Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Naše škola/školské zařízení je určena k zajištění nezbytné péče
o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury
v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 4. ledna 2021
do 22. ledna 2021.
V případě zájmu o zajištění péče volejte na telefonní číslo
604 986 084 nebo pište na email reditel@zsbkom.cz.

Mgr. Hana Bajnárková

USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 7. ledna 2021

ROZHODNUTÍ HEJTMANA MS KRAJE


DDM - MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DDM
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA

JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny
Alena Beinhauerová

PHONE tel: 556 411 512
EMAIL vedoucisj@zsbkom.czProdej stravenek
Iveta Kreislová

PHONE tel: 553 038 518
EMAIL stravenky@zsbkom.cz
Výdej obědů od 4. 1. 2021 do 10.1.2021

Cizí strávníci pouze do jídlonosičů, budou mít dva nosiče na výměnu a oběd si vyzvednou před vchodem do vestibulu od 10.30 do 13.00 hodin.

Žáci na distanční výuce, pokud budou mít zájem o obědy, musí se přihlásit e-mailem na stravenky@zsbkom.cz , nebo telefonicky na č. 553 038 518. Obědy budou odebírat pouze do jídlonosičů od 10.30 do 11.00 hodin. Tito žáci nemohou vstupovat do jídelny, proto si musí také pořídit dva jídlonosiče na výměnu.

Žáci 1. a 2. ročníku budou mít běžný výdej v jídelně v budově B, za dodržení zvýšených hygienických opatření.

Děti z integrované skupiny budou chodit na obědy do jídelny od 10.30 do 11.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Alena Beinhauerová
vedoucí školní jídelnyDůležité upozornění ze školní jídelny!

INFO
Upozorňujeme žáky, že pokud zapomenou čip nebo ISIC kartu, musí si vyzvednou u paní Ivety Kreislové náhradní stravenku. Jinak nemůže být oběd vydán.

Vedoucí školní jídelnyObecné informace

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku.
Přihláška ke stravování ve formátu DOCX
Přihláška ke stravování ve formátu PDF

Každý žák si od 3. ročníku musí vyřídit průkaz ISIC Školák, kterou se bude identifikovat u výdeje jídla, a která bude sloužit také pro docházkový systém ve škole (cena 250 Kč). Informace a žádost pro získání průkazu ISIC Školák dostanou žáci od třídních učitelů na začátku školního roku nebo kdykoliv u zástupce ředitele. Do doby vydání ISIC karty bude mít náhradní kartu nebo čip.

Stravné se platí zálohově inkasem nebo hotově ve školní jídelně dopředu na následující měsíc.

Naše jídelna zajišťuje přihlašování a odhlašování obědů přes internet. Přihlašovací údaje obdrží děti u paní Kreislové. Jídelníček, přihlašovací systém a informace ze školní jídelny najdete na následujících odkazech:


Obědy si děti mohou přihlásit a odhlásit také na terminále u vstupu do jídelny. Zde se budou identifikovat čipem stejně jako u výdeje jídla. V úterý, středu a čtvrtek je možnost výběru ze dvou jídel. Ty se přihlašují dva dny předem.

1. jídlo můžete změnit na následující den,
2. jídlo až na druhý den dopředu.

Všechny změny se zaznamenají do jídelny v případě, že budou provedeny do 14 hodin!!!

Pro přihlášky a odhlášky obědů i svačinek můžete použít také přímý e-mail na paní Ivetu Kreislovou: stravenky@zsbkom.cz

Ve školní jídelně základní školy na Komenského ulici 701/3 se připravuje denně asi 1000 porcí, z toho 85% jsou obědy pro děti ze základních škol a mateřských škol. Mimo stravování jídelna také zajišťuje rozvoz obědů do mateřských školek na ulici Zahradní, Svobodové a do škol v Bravinném, Staré Vsi, Bílově a Lubojatech a také do ZŠ T.G.M. v Bílovci. Dále se zde stravuje asi 100 cizích strávníků a zbytek tvoří pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy. Jídelna navíc denně připravuje 150 svačin pro žáky ZŠ, které se vydávají v jídelně během přestávky. Svačinky se podávají včetně nápoje. Školní jídelna zajišťuje také program "Školní mléko" a "Ovoce do škol".


Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Stravování ve školní jídelně upravuje Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb.

Každý žák má nárok na jeden oběd v době jeho přítomnosti ve škole. Jídla podávána v rámci školního stravování se konzumují v jídelně.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možno odebrat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin. Na další dny nepřítomnosti žáka je nutno oběd o d h l á s i t – nejpozději den předem do 13.00. Pokud si strávník oběd neodhlásí, je povinen doplatit náklady na výrobu oběda v plné výši – dle kalkulačního listu.


Ceny stravného

Obědy:
Strávníci  7 – 10 let        27 Kč
Strávníci 11 – 14 let       29 Kč
Strávníci 15 a více let    30 Kč
Cizí strávníci                  64 Kč

Svačinky 16 Kč

Vyhláška 107/2005 Sb. také stanovuje doporučenou spotřebu potravin na jednoho strávníka – průměrně v gramech a jeden den - komodity maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku, požádá zástupce ředitele o vydání průkazu ISIC Školák, který bude používat na výdej stravy (cena 250 Kč) a zaplatí stravu. Do doby vydání ISIC karty bude mít náhradní kartu. Stravné se platí zálohově inkasem nebo hotově ve školní jídelně dopředu na následující měsíc.


Výdej obědů

cizí strávníci | 10.45 - 11.15 hodin
žáci a zaměstnanci | 10.25 - 13.15 hodin

Výdej svačin
2. stupeň – 8:35 hodin
1. stupeň – 9:30 hodin


Pokud si strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena