ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Informace pro rodiče budoucích prvňáčků najdete v sekci Budeme mít doma prvňáčka.

Celé Česko čte dětem

Opět se účastníme mnoha akcí, které propagují celorepublikový projekt Celé Česko čte dětem. Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku, čtěte! ( Jiří Žáček)


Julie Vajdová má zlato!!

Julie ze 6.B získala 1. místo v republikové soutěži výtvarných prací Mé toulky za zvěří. Srdečně blahopřejeme!


Předškoláci kvůli elektronice hůře mluví, píšou i kreslí

30.5.2016
- Bavíme se se seniory – společná akce na zámku pro třídu 3.A

31.5.2016
- Školní výlet 3.A, 3.B
- Plavecký výcvik 1.A, 1.B
- 15.00 hod – odpoledne s rodiči pro 2. oddělení ŠD
- 16.00 hod – Putování za sluníčkem – Den poznávací – akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ( v budově B)

1.6.2016
- V rámci oslav Dne dětí navštíví naši žáci filmové představení v kině Radost ( vstupné hradí Spolek rady rodičů).
- Konec výuky na 1. stupni je v 11. 15 hod, 2. stupeň končí po kině.

2.6.2016
- Školní výlet 6.B, 6.C
- Plavecký výcvik 2.A, 2.B,4.A, 4.B
- 12.30 hod – výlet vlakem pro děti 1. a 2. oddělení

3.6.2016
- Školní výlet 4.A,4.B
- Plavecký výcvik 3.A, 3.B
- Celé Česko čte dětem – čtení v knihovně pro 1.A, 1.B
Červen
Schůzka Spolku rady rodičů
Společná schůzka rady rodičů se koná 2. června od 18.00 hod na smluveném místě.
Srdečně zve Martina Loskotová, předsedkyně SpolkuCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec