ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.





PŘIPRAVUJEME
PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Adventní čas s našimi žáky

14.12. – zpíváme na akci Celé Česko zpívá koledy
15.12. - Vánoční vernisáž
22.12. – Živý Betlém na zámku


5.12.2016
- Vánoční program na zámku v Novém Jičíně – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B

6.12.2016
- Školou chodí Mikuláš ( 1. – 5. třídy)
- Den sobě – žáci 7.A a 7.C
- Návštěva kostela sv. Mikuláše – 4.B
- od 13.00 hod – Hravé cvičení ve Fittcaffé Honzy Jaroše – 2. oddělení ŠD

7.12.2016
- Vánoční program na zámku v Novém Jičíně – 5.A, 5.B, 5.C
- od 13.00 hod – Hravé cvičení ve Fittcaffé Honzy Jaroše – 1. oddělení ŠD

8.12.2016
- od 14.00 hod zpívají Kulišáci seniorům ( knihovna)

9.12.2016
- Vánoční turnaj ŠSK
- 10.15 – Science show na GMK – vybraní žáci 8. – 9. tříd
Prosinec
12.12.2016
- Schůzka rady rodičů

15.12.2016
- Vánoční vernisáž

PODZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY
Jako každým rokem, tak i letos nás opět oslovila nadace Život dětem. Tato nadace již mnoho let pomáhá vážně nemocným dětem v celé České republice. Můžete pomoci i Vy zasláním dárcovské sms v hodnotě 30 Kč nebo zakoupením různých předmětů- náramky, magnetky, přívěsky, CD a další, v kabinetě výtvarné výchovy u paní učitelky Dity Jankovičové. Děkujeme.



Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec