ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Poděkování
Vedení školy děkuje Radě rodičů, sponzorům a také všem těm, kteří podpořili a zorganizovali 20.3. Společenský večírek. Velmi si toho vážíme! Finanční výtěžek bude v celé výši věnován žákům školy na podporu rozvoje aktivit a netradičních forem výuky.

Království her a poznání hry bez hranic
Termín: 6. – 12. července 2015
Místo: Bílovec
Pro koho?
Letní hry jsou určeny pro žáky základních škol a příslušných ročníků gymnázií ve dvou věkových kategoriích:
- malí vědátoři – od 7 do 12 let
- starší vědátoři – od 12 do 15 let.

Více se dozvíte ZDE a přihlášku si můžete stáhnout ZDE

Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme zřídili nový odkaz - Budeme mít doma prvňáčka

23.3.2015
- Beseda o Velikonocích - 4.A, 4.B, 8.A, 8.C

24.3.2015
- Okresní kolo recitační soutěže - vybraní žáci
- Pythagoriáda - matematická soutěž 1. i 2. stupně
- Beseda o Velikonocích - 6.C
- Plavecká výuka 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A

25.3.2015
- Beseda o Velikonocích - 5.A, 5.B, 5.C, 6.A
- Blahopřání Rady rodičů všem učitelům k svátku

26.3.2015
- Švihadlová královna - soutěž v rámci volnočasové aktivity Bílovce
- Beseda v knihovně s Michaelou Burdovou - žáci 5. - 6. tříd

27.3.2015
Plavecká výuka 1.A, 1.B
Celoškolský projektový den AMOS
- 1. stupeň - Škola 100x jinak ( výuka ukončena v 11.00 hod)
- 2. stupeň - Škola hrou ( výuka ukončena v 11.30 hod)
Duben
31.3.2015
- Informační odpoledne pro rodiče - podrobné informace v žákovských knížkách

2.4.-3.4.2015
- Velikonoční prázdniny


ROK ŠKOLYCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec