ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Prodej vyřazeného majetku školy

U koho se mají případní zájemci hlásit?
Zájemci o koupi se mohou hlásit na sekretariátě školy, Komenského 701/3, p.Lankašová telefonicky na čísle 556410837, e- mailem sekretariat@zsbkom.cz

Do kdy?
Do 13. 10. 2015?

Jak se určuje prodejní cena nabízeného majetku?
Rozhoduje nejvyšší nabízená cena

Seznam nabízeného majetku
Seznam nabízeného majetku najdete ZDE.


Nabídka kroužků DDM

Vážení rodiče, milí žáci,
věnujte pozornost pestré nabídce kroužků, které pro naše žáky v rámci spolupráce s DDM připravujeme. Novinkou je Hravá angličtina pro naše druháčky, pěvecký kroužek pro žáky 2. stupně, spousta sportovních kroužků... Podrobné informace získáte v Bíloveckém zpravodaji nebo přímo v DDM. Kluci a holky, využijte svého nadání, zájmu a talentu a pojďte se bavit! Kroužky jsou připraveny právě pro Vás :-)!


Logická olympiáda
proběhne ve škole v těchto termínech pro dané kategorie:

kategorie A (2.- 5. třída) pátek 2.10.2015, pondělí 5.10.2015

kategorie B (6.- 9. třída) pátek 9.10.2015, pondělí 12.10.2015

kategorie MŠ a A1 (MŠ a 1. třída) ve dnech 22. - 27. 10. 2015

S výsledky budou soutěžící seznámeni na svých emailových adresách a ve svém uživatelském profilu na webových stránkách logické olympiády do 14 dnů po vyplnění nominačního testu.

Ing. Jana Jozková, garant soutěže

12.10.2015
- Logická olympiáda 6. - 9. ročník

13.10.2015
- 7.00 hod - Třídnická hodina 3.B, 8.A
- Projektový den s GMK - Výchovy ( vybraní žáci 6. ročníků)

14.10.2015
- 9.30 hod - Muzejní kufřík - výuka pro 9.A
- 13.30 hod - Třídnická hodina 8.B

15.10.2015
- 9.00 hod - Muzejní kufřík - výuka pro 9.C
- Okrskové kolo ve stolním tenise ( vybraní žáci)
- 17.30 hod - Schůzka Spolku Rady rodičů

16.10.2015
- 9.00 hod - Muzejní kufřík - výuka pro 9.B
Říjen
V měsíci říjnu budou žáci 4. a 5. tříd absolvovat 1. část Dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře.
Chceme tak přispět k posílení a zatraktivnění této výuky, která si klade za cíl bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu.
2. část proběhne pro žáky na jaře.
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec