ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Jsme zapojeni v projektu Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce - jedná se o zkvalitňování výuky učitelů v práci s mobilními zažízeními - tablety ve výuce.


1. stupeň se Smart Boardy
Od října 2014 jsou všechny učebny 1. stupně vybaveny moderními interaktivními tabulemi, většina kmenových učeben 2. stupně také.


Nadání - brána k úspěchu
web pro nadané děti, jejich učitele a rodiče PROJEKT NADÁNÍ.

A ZDE můžete najít příklad toho, jak pracujeme s nadáním v naší škole.

27.10.2014
- Podzimní prázdniny

28.10.2014
- Státní svátek

29.10.2014
- Podzimní prázdniny

30.10.2014
- Slavíme Halloween - 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 5.D
- Podzimní tvoření s prvňáčky 1.A + 6.A
- Podzimní dny plné barev - projekt 2.A + 2.B
- Návštěva knihovny 5.B

31.10.2014
- Exkurze do Památníku v Hrabyni - 5.A, 5.B, 5.C, 5.D
- Exkurze Lidské tělo - Brno - žáci 8. ročníků
- Návštěva muzea v Bílovci - 6.A
- Hravé dopoledne 3.A + 6.B
- Podzimní dny plné barev - projekt 2.A + 2.B
- Olympijský víceboj - celorepublikový projekt Celé Česko sportuje
- Pyžamová diskotéka ve školní družině

Oba dva dny končí výuka na 1. stupni v 11.25 hod, na 2. stupni končí v 12.40 hod.

Listopad
25.11.2014
- Informační odpoledne pro rodiče žákůCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec