ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…Rozloučení se žáky 9. tříd se konalo 27.6.2014.


PRVŇÁCI 2014

Prázdniny.
PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Žák roku
Ocenění získali tito naši žáci: Monika Byrtusová, 5.B, Michal Bravanský, 5.A, Jiří Fuciman, 8.A, Tomáš Kudýn, 9.B. Více se dočtete v Celoškolských akcích.

Matematický klokan 2014
V celorepublikovém měřítku se na 1. místě v kategorii Klokánek umístil Michal Bravanský, žák 5.A

Mé toulky za zvěří
3. místo v celorepublikové výtvarné soutěži Českomoravské myslivecké jednoty získala Veronika Lundová, žákyně 8.C.
Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme a děkujeme a vzornou reprezentaci školy!

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka, sportování a nových objevů.
Červenec/Srpen
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec