ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.

PŘIPRAVUJEME
PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Svět slova - Fulnek 2017

Také letos si naši žáci jedou pro významná ocenění v oblasti výtvarné činnosti. Jmenovitě - Michaela Řeháčková z 2.A, Agáta Hoňková z 5.B a Markéta Konvalinková z 6.B.
Blahopřejeme děvčatům k úspěchu, neboť tato soutěž má opravdu velmi mnoho účastníků z Česka i Slovenska.
Slavnostní předání cen se uskuteční 25.5. v 16.00 hodin v kostele sv. Josefa ve Fulneku.Kde najdete práce a výrobky našich žáků?

- vystavujeme na zámku v rámci výstavy o myslivosti
- účastnili jsme se projektu Z(a)traceni v čase v muzeu
- připravujeme spolupráci na charitativní akci na zámku22.5.
- Plavecká výuka 1.A, 1.B, 3.A, 3.B

23.5.
- Měsíc náborů - sportovní den pro 1.a 2. třídy ( hřiště)

24.5.
- Školní výlet 3.A, 3.B
- Archimediáda - okresní kolo v Novém Jičíně
- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě 2.A, 2.B

25.5.
- Plavecký výcvik 2.A, 2.B, výběr žáků 5. tříd
- Krajské kolo BIO olympiády
- Republikové finále v minikopané v Kroměříži
- 12.30 hod - výlet ŠD do Jarošova statku ve Studénce
- 16.00 hod - Vyhodnocení projektu Svět slova ve Fulneku

26.5.
- Fotografování tříd
- Prvňáčci s knížkou - projekt v Městské knihovně v Bílovci
- Republikové finále v minikopané v Kroměříži
Květen/Červen
1.6.
– Celoškolský projekt Amos – Škola hrou

6.6.
– Informační odpoledne pro rodiče našich žáků
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec