ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Co nabízíme našim budoucím prvňáčkům?

* nenásilný přestup z mateřské školy do moderních a prostorných tříd, které plně vyhovují potřebám dětí a kvalitní výuce s interaktivní tabulí

* ranní i odpolední pobyt ve školní družině v téže budově s využitím velké zahrady pro pobyt venku

* možnost zdravého stravování (svačinek i obědů)

* již od 1. třídy se účastníme výtvarných soutěží, sportovních a projektových dnů, pořádáme besedy, exkurze a výlety za poznáním

* rozvoj čtenářské gramotnosti formou spolupráce s městskou knihovnou a projektu Celé Česko čte dětem

* rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci

* logopedická prevence s následnou spoluprací s logopedkou

* nepovinný předmět Barevné hrátky pro správný rozvoj motoriky

* ve spolupráci s DDM Bílovec zábavná výuka angličtiny

* pro rozvoj sportovního nadání členství ve sportovním klubu ŠSK

Vážení rodiče,
k Zápisu do 1. tříd si nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

Připomínáme, že si školu na území města můžete pro své dítě dle platného školského zákona zvolit sami.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

* zmodernizované učebny a učebny odborných předmětů, které jsou vybaveny komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi

* jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu

* pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami

* svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost

* účast žáků ve výtvarných projektech, v různých soutěžích a olympiádách

* našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Pořádáme:

* Adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování

* Lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd

* Environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody

* V rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…

27.1.2015
- Ekologická exkurze - Landek pro 8. a 9. třídy
- Moravské finále futsalu 9. ročníků
- od 12.30 Maškarní rej v malé tělocvičně ( připravila školní družina)

Schůzka rady rodičů se uskuteční v úterý 27. ledna v 17.30 hod ve sborovně školy.
Účast všech členů je velmi nutná! Děkujeme.

28.1.2015
- Florbal - finálové kolo v Kopřivnici

29.1.2015
- Recitatční soutěž - školní kolo 3.A
- Rozdání výpisu vysvědčení
- Výuka na 1. stupni ukončena v 11.00 hod
- Výuka na 2. stupni ukončena do 12.00 hod (podle jednotlivých tříd)

30.1.2015
- Pololetní prázdniny
Únor
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍDCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec