ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Jsme zapojeni v projektu Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce - jedná se o zkvalitňování výuky učitelů v práci s mobilními zažízeními - tablety ve výuce.


1. stupeň se Smart Boardy
Od října 2014 jsou všechny učebny 1. stupně vybaveny moderními interaktivními tabulemi, většina kmenových učeben 2. stupně také.


Nadání - brána k úspěchu
web pro nadané děti, jejich učitele a rodiče PROJEKT NADÁNÍ.

A ZDE můžete najít příklad toho, jak pracujeme s nadáním v naší škole.

20.10.2014
Exkurze do Osvětimi pro 9. ročníky

21.10.2014
Soutěž Coca Cola pro chlapce 8. a 9. tříd
16.00 - Tvoření s rodiči v 1. oddělení školní družiny

22.10.2014
GEMA Nový Jičín - nabídka studia pro žáky 9. tříd
Halová kopaná pro chlapce 6. - 8. tříd
Stolní tenis v Odrách pro vybrané chlapce

23.10.2014
Moravskoslezský šampionát v matematice - Ostrava
Exkurze do kovárny ve Studénce - vybraní žáci
Návštěva knihovny 5.D

24.10.2014
Podzimní tvoření v 1.A
3.B bude číst předškolákům v MŠ Svobodova
9.00 Hlášení mediální výchovy ke státnímu svátku
13.15 Návštěva filmového představení v kině Radost pro školní družinu
Říjen

Šikovné ruce
Pro všechny šikovné školáky 1. – 5. ročník je otevřen kroužek „ŠIKOVNÉ RUCE“
Probíhá každý čtvrtek od 13.00 do 15. 00 hodin (půlroční poplatek činí 300,- K).
Žáci se seznámí se spoustou výtvarných technik, vyrobí spoustu dárků, vyzkouší si techniky pletení z gumiček, paličkování, šití a další kreativní tvorby, dle přání dětí. ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE.
p. uč. Simona Vaňková
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec