ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.
PŘIPRAVUJEME


Zveme vás na zápis do 1. třídPŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden 08.03. 2017 |
Jsme hrdí na naše sportovce!
Nejúspěšnějším sportovcům města a okresu Nový Jičín patřilo v pondělní večer 6. března Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Uskutečnila se tam akce pořádaná Novojičínským deníkem a Českou unií sportu s podporou města Nový Jičín a sponzorů „Nejúspěšnější sportovec roku 2016"


08.03. 2017 | Pozvánka

20.3.
- 7.20 hod - Plavecký výcvik 1.A, 1.B
- 10.15 hod – Plavecký výcvik 3.A, 3.B
- Beseda primární prevence pro žáky 8. tříd
- Beseda s lékařkou pro dívky 9. tříd

21.3.
- Beseda primární prevence pro žáky 7. tříd
- Krajské kolo Matematické olympiády 9. tříd
- Návštěva Divadla loutek v Ostravě 5.A, 5.B, 5.C
- 14.00 hod – Simultánka v šachu (zájemci)

22.3.
- Beseda primární prevence pro žáky 9. tříd
- Vyhlášení výsledků Mladý chemik ( Ostrava Svět techniky)
- 14.00 hod – Kulišáci zpívají zdravotně postiženým
- 15.00 hod – Slavnostní vyhlášení Bíloveckých záhad v knihovně

23.3.
- 7.20 hod – Plavecký výcvik 2.A, 2.B
- 10.15 hod – Plavecký výcvik 4.A, 4.B
- Etiketa není věda – pro žáky 5.A, 5.C ( knihovna)
- 13.00 hod – Drumbeny v ŠD ( 2. oddělení)

24.3.
- 10.00 hod - Společné zpívání Kulišáků
Březen/Duben
31.3.2017
– Divadelní představení Odřivous


4.4.2017
– Informační odpoledne pro rodiče našich žáků

3.– 4.4.2017
- Cechy města Odřivousova ( výstava výtvarné tvorby našich žáků v muzeu)

18.–21.4. 2017
- Dny otevřených dveří

25.4. 2017
Zápis do 1. třídy

3.5.2017
- Zápis do mateřských škol na území města Bílovce
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec