ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…


FOTO Video z Akademie najdete ZDE

PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Picmochové v muzeu jsou naši kamarádi!

Za výtvarné zpracování kouzelných skřítků paní Ivy Vajdové si naši žáci v rámci Dne města odnášeli krásné ceny.


Předtaneční výchova našich žáků byla mimořádně úspěšná... Video a fotky si můžete prohlédnout na www. bilovec.cz


POZVÁNKA

Zveme všechny naše příznivce a bývalé žáky na Akademii, která se uskuteční jako každý rok v hale - v pondělí 29.6. od 8.30 hod.

Součástí je opět oblíbená soutěž - Volba Miss a Missáka školy
Přijďte se rozloučit se školním rokem společně s námi.


29.6.2015
- Závěrečná akademie, volba Miss a Missák školy

30.6.2015
- Předání závěrečných vysvědčení ve třídách
- 9. ročníky mají slavnostní ukončení školní docházky v kapli sv. Barbory
- 9.A - v 8.30 hod, 9.B v 9.00 hod, 9.C v 9.30 hod
Červen
Přejeme všem dětem a žákům krásné a pohodové prázdniny, všem zaměstnancům školy pak zaslouženou dovolenou.


ROK ŠKOLYCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec