ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.
PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Úspěch našeho žáka v mimoškolní aktivitě

Minulý víkend byl pro mladého kuželkáře Jakuba Fabíka vyvrcholením uplynulé sezony26.04. 2017 | Odstávka vody

Ve středu 3. května nepoteče od 12.00 hod ve škole voda. Výuka se z tohoto důvodu zkracuje následovně:

1. stupeň – končí výuku v 10.35 hod, poté odcházejí žáci s učiteli na oběd

2. stupeň – 6. a 7. ročníky končí v 11.15 hod, poté oběd, 8. a 9. ročníky – končí v 11.35 hod, poté oběd.

Svačiny budou ráno v 8.00 hod.
24.4.
- 7.20 hod - Plavecký výcvik 1.A, 1.B
- 10.15 hod – Plavecký výcvik 3.A, 3.B

25.4.
- Global schools – společný projekt 6. a 8. tříd
- od 13.00 hod – Zápis do 1. tříd ( 2. – 4. ročníky ukončí výuku v 11.25 hod)
- 12.30 hod – ŠD - filmové představení ( ukončení provozu ŠD v 15 hod. v prostorách kina Radost )

26.4.
- Okresní kolo ve štafetovém běhu v Novém Jičíně (vybraní žáci 1. stupně)

27.4.
- 7.20 hod - Plavecký výcvik 2.A, 2.B
- 10.15 hod – Plavecký výcvik 4.A, 4.B

28.4.
- MC Donald – vybraní chlapci 2. – 4. tříd
- Minifotbal – chlapci 8. a 9. tříd (Bartošovice)
- 13.00 hod – Krajské kolo recitační soutěže
- 13.00 hod – Slet čarodějů a čarodějnic v 1. a 2. oddělení ŠD
Duben/Květen
3.5.2017
- Zápis do mateřských škol na území města BílovcePŘIPRAVUJEME NENECH TO BÝT

Naše škola se zapojila do projektu podpořeném Ministerstvem školství "Nenech to být", jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu. Na této webové adrese https://nntb.cz, po přihlášení STUDENT nebo RODIČ a zadání názvu školy můžete napsat problém, který Vás trápí. Informaci dostane přímo metodik prevence na naší škole ( Mgr. Dagmar Šírová ), který Vás kontaktuje a pomůže, poradí, jak postupovat. Informace jsou důvěrné a nikdo jiný k emailu nemá přístup.Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec