ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.


Oblékáme hada EduPŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden 14.06. 2017 | Ocenění v kapli sv. Barbory

Tři naši žáci obdrželi z rukou vedení města a školy ocenění za své úspěchy v tomto školním roce. Blahopřejeme!15.06. 2017 | Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na školní zahradě

12.06. 2017 | Týden čtení s hasiči

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme měli možnost zúčastnit se čtení z knížek Zuzany Pospíšilové - Hasičské pohádky a Záchranářské pohádky. Všem žákům 1. stupně předčítali hasiči, kteří pak přítomné provedli prostory bílovecké hasičárny. Celá akce byla spoluorganizována Městskou knihovnou v Bílovci. Chtěli bychom všem velmi poděkovat za podporu čtenářské gramotnosti a za spolupráci, které si nesmírně vážíme.

vedení školy10.06. 2017 | Kulišáci podpořili Sára den

Náš pěvecký sboreček podpořil svou účastí Velký charitativní Sára den. Děkujeme taky za vystoupení Terezce Hrabovské.

20.6.
- 12.30 Výlet ŠD do Dinoparku ( 3. a 4. oddělení)
- 15.00 hod – Představení pro rodiče ( 2. oddělení)

21.6.
- Prohlídka kostela s programem 3.A. 3.B

22.6.
- Zábavná atletika pro třeťáky ( volnočasová aktivita)

23.6.
- Prohlídka kostela s programem 5.B, 5.C
- Workshop – hra na kytaru (3. – 8. třídy)
Seminář kytary Jakub Jalůvka - www.jakubjaluvka.webnode.cz

Červen
29.6.
Závěrečná akademie žáků, rozloučení se žáky 9. tříd v hale
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec