ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.
PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Děkujeme žákům reprezentujícím školu

Být úspěšný a umístit se na předních příčkách, to je cíl všech šikovných žáků. O tom, že v letošním roce 2016/2017 se našim žákům v různých soutěžích velmi dařilo, svědčí jejich pozice na výsledkových listinách a především dosažení mety nejvyšší, 1. místa a zlaté medaile. Je třeba zdůraznit, že se jedná o pořadí v „okrese nebo kraji“, letos jsme dokonce bodovali v celostátním kole a náš žák byl oceněn na Pražském hradě. Děkujeme vám, naši žáci, za vzornou reprezentaci školy, za šíření dobrého jména školy na veřejnosti.

Jsme na vás hrdi a vašich výsledků si velmi ceníme.

Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy21.2.2017
- Okresní kolo Zeměpisné olympiády v Novém Jičíně
- Návštěva knihovny - 2.B, 1.A, 2.A ( dle domluveného času)

22.2.2017
- Okresní kolo konverzační soutěže v AJ v Novém Jičíně
- 13.30 hod - Setkání se starostou města - akce ŠD

23.2.2017
- Divadlo dětem - Dům kultury Bílovec 4.A, 4.B

24.2.2017
- Divadlo Letadlo pro žáky ŠD

Únor/Březen
27.2.-3.3.2017
- Anglický projekt Edison

5.3.-11.3.2017
- Lyžařský výcvik na Pustevnách


==============================================================


18.–21.4. 2017
- Dny otevřených dveří

25.4. 2017
Zápis do 1. třídy

3.5.2017
- Zápis do mateřských škol na území města Bílovce
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec