Drop Down Menu

ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…

PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Zápis do mateřských škol Pozvánku na Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015 najdete ZDE

Formulář pro potvrzení lékaře najdete ZDE

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce

Školní psychologický poradce

Vážení rodiče,
máte možnost využít nabídku Školního psychologického poradce, který ve škole začal působit. Bližší informace ZDE


22.4.2014
- Mobilní planetárium pro 2. stupeň dle rozpisu
- Soutěž MC Donald Studénka – chlapci 4. a 5. tříd

23.4.2014
- Mobilní planetárium pro 1. stupeň
- Zámek - výstava myslivosti
- Den Země
- Fotbal Hranice - chlapci 6.B

24.4.2014
- Návštěva farmy Šťastná koza - 4.A, 4.B
- Zámek – výstava myslivosti
- Futsal Brno – chlapci 6.-9. tříd

25.4.2014
- Plavecký výcvik 1.A, 1.B, 3.A
- Kyberšikana pro 9. ročníky
Duben
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec