ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V mateřské škole na Svobodově ulici probíhá pod vedením p. učitelky Hany Kotrlové kroužek logopedické prevence s názvem Logohrátky...(čti více)


Od 8.10.2014 je naše škola zapojena do projektu "Učíme se podnikat". Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků v oblasti podnikání, založení fiktivní firmy (žákovského minipodniku) a orientace v tržním prostředí. Je určen žákům 2.stupně.


Jsme zapojeni v projektu Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce - jedná se o zkvalitňování výuky učitelů v práci s mobilními zažízeními - tablety ve výuce.


1. stupeň se Smart Boardy
Od října 2014 jsou všechny učebny 1. stupně vybaveny moderními interaktivními tabulemi, většina kmenových učeben 2. stupně také.


Nadání - brána k úspěchu
web pro nadané děti, jejich učitele a rodiče PROJEKT NADÁNÍ.

A ZDE můžete najít příklad toho, jak pracujeme s nadáním v naší škole.

18.11.2014
- Soutěž žáků na GMK - přírodopisné vědy ( vybraní žáci)

19.11.2014
- Stolní tenis - krajské kolo ( žáci 2. stupně)
- Exkurze do pekárky v Bohumíně - v rámci projektu Podnikání

20.11.2014
- Slavnostní předávání slabikářů našim prvňáčkům v muzeu
- Návštěva SPŠ . stavební z Ostravy - pro 9. ročníky
- 16.00 Mimořádné třídní schůzky pro rodiče žáků 6.B

21.11.2014
- Ubongo duel - soutěž žáků 1. stupně ( vybraní žáci)
Listopad
24.11.2014
- Dental prevention pro třídy 1.A, 1.B. 2.A, 2.B, 5.B, 6.C - kartáčky s sebou!

25.11.2014
- Informační odpoledne pro rodiče

25.11.2014
- 17.00 Schůzka Rady rodičů va sborovně školyCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec