ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PRVŇÁCI 2014

PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Naše škola věnovala exponáty myslivecké výstavě na zámku

Naše škola vlastnila ve své přírodopisné sbírce ještě několik exponátů vycpaných ptáků a zvířat. Rozhodli jsme se tyto zapůjčit panu Zdeňku Pilichovi, aby je zařadil mezi stálou expozici na zámku s názvem Lov a myslivost.

"Můžete chodit vyučovat o zvěři a přírodě přímo tady k nám, dětem se to bude určitě líbit. A taky připravujeme na výstavě nové věci, takže jste srdečně zváni,“ dodává přímo pan Zdeněk Pilich.

A my jsme s jeho návrhem samozřejmě velmi rádi souhlasili.

Slovo ředitelky školy

Také v letošním školním roce se zaměříme na vzdělávání našich žáků všemi směry. Víme, že velmi důležitá je motivace, podpora aktivit a vzbuzení zájmu u žáků. Budeme se opět snažit uspět v nejrůznějších vědomostních soutěžích a olympiádách, ve sportu, při výtvarných či hudebních přehlídkách, chceme ještě více rozšířit spolupráci s Domem dětí a mládeže a školami na všech stupních vzdělávání. Máme schváleny finanční prostředky na volnočasové aktivity města Bílovce, které vždy připravujeme pro širokou veřejnost.

Naši žáci, rodiče i přátelé školy se mají tedy opravdu na co těšit.

Mgr. Hana Bajnárková

Září
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec