ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.


1. ZÁŘÍ 2015

PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Milí žáci,

školní rok 2015/2016 začíná 1. září 2015.

Nezapomeňte, že začátek vyučování je v 7.55 hod. Všechny důležité informace budou vyvěšeny v šatnách, přítomní dozírající učitelé "nasměřují žáky" do jednotlivých tříd.
Nově příchozí žáci se tedy nemusejí obávat. Šatní skříňky jim následně přidělí třídní učitelé.

Jakékoliv dotazy, potvrzení průkazek, zakoupení obědů je možno realizovat již od 24.8.2015.

Organizace 1. týdne:

1.září končí výuka v 2. - 5. třídách v 9.30 hod, na 2. stupni pak v 10.00 hod.

Od středy 2.9. vyučujeme již podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Třídy 1.A a 1.B končí celý týden výuku v 10.45 hod.

Čeká nás rok plný inspirací a zdravého životního stylu

Milí žáci, vážení rodiče,

dva měsíce prázdnin jsou opět za námi a měsíc září otevírá nový školní rok. Jaký bude a co nás čeká? Naším hlavním cílem bude především kvalitní výuka a motivované dítě, které rádo chodí do školy a je otevřené pro nové poznávání. A samozřejmě spokojení rodiče, kteří se školou úzce spolupracují. Také bychom rádi navázali na úspěchy naší školy v minulých letech a udrželi si výsledky, které ve srovnání s celorepublikovými průměry patřily mezi velmi dobré. Nový školní rok pak zahájíme využíváním moderního systému elektronické komunikace mezi žáky, rodiči a učiteli.

Nově vybudované sportoviště přímo u školy nám umožní rozšířit nejen zavedené sportovní aktivity, ale také rozvoj zdravého životního stylu, který je v dnešní době tak žádoucí. Zapojením do nejrůznějších připravovaných projektů se žáci setkají se zajímavými činnostmi v oblasti čtenářství, rozvojem technického i logického myšlení. Rozšíří se nabídka řady nových soutěží a olympiád. Všechny naše počiny, aktivity i informace sledujte na našich webových stránkách www.zsbkom.cz.

Ráda bych popřála žákům, rodičům, učitelům i všem pracovníkům úspěšný nový školní rok plný zdraví, pohody a inspirativních nápadů.

Těšíme se na vás, Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka

ZáříCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec