ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Zápis do mateřských škol
Zápis do mateřských škol se koná 5. května 2015 od 9.00 hod do 16.00 hod v jednotlivých mateřských školách


Předtaneční výchova žáků 9. tříd
Termíny: 4 .5., 11. 5., 18. 5., 25. 5. , 1.6.2015. Čas: 17.00 hod - 19.00 hodin. Závěrečná kolona s rodiči se uskuteční 11. června.

28.4.2015
- Plavecká výuka 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A

29.4.2015
- Ovoce do škol - jíme zdravě -interaktivní program pro žáky 1. stupně
- Dopravní soutěž 4.A, 4.B
- Mc Donald´s CUP - sportovní soutěž pro chlapce

30.4.2015
- Hlášení mediální výchovy ke květnovým dnům
- Řecký den v 6. ročnících
- Plavecká výuka 5. ročníků - záchranářský kurz
- Krajské kolo ve volejbale - dívky

1.5.2015
- Svátek práce
Květen

ROK ŠKOLYCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec