ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…


PF 2015
PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Informace školní jídelny
Odhlášky budou přijímány do 18.12. (čtvrtek) do 8.00 hodin. Děkujeme.


Vánoce na zámku ... (čti více)
Na zámku


LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V mateřské škole na Svobodově ulici probíhá pod vedením p. učitelky Hany Kotrlové kroužek logopedické prevence s názvem Logohrátky ...(čti více)

15.12.2014
- Křesťanské Vánoce v muzeu pro třídy 3.A, 2.A, 5.A, 5.B

16.12.2014
- Křesťanské Vánoce v muzeu pro třídy - 1.A, 1.B, 5.C, 5.D
- Krajské finále v halové kopané - chlapci 7.B, 8.B

17.12.2014
- Křesťanské Vánoce v muzeu pro třídy - 3.B, 2.B, 4.B, 4.A
- Zážitková výuka na GMK pro třídu 3.A

19.12.2014
- Hlášení mediální výchovy na téma Vánoce
- 1. stupeň končí výuku v 11.00 hod
- 2. stupeň končí výuku v 11.25 hod
Prosinec
Přejeme všem klidný adventní čas a příjemné předvánoční chvíleCopyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec