ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden

Upozornění

Třídní schůzky pro třídy 3.B ( Mgr. Irena Hudcová) a 5.B ( Mgr. Dagmar Rubačová) se konají až 7.října.


Schůzka Rady rodičů

Schůzka členů Rady rodičů se koná 7. října v 16 hodin ve sborovně.


Nadání - brána k úspěchu

web pro nadané děti, jejich učitele a rodiče PROJEKT NADÁNÍ
ZDE můžete najít příklad toho, jak pracujeme s nadáním v naší škole.

Tento týden začíná naplno zkušet pěvecký sbor Kulišáci (pondělí, úterý)

Naplno se připravuje spolupráce s DDM Bílovec v zájmových kroužcích - nabídka je již na www.ddmbilovec.cz

Novinkou je Hravá angličtina pro naše nejmladší žáky a Šikovné ruce pro žáky 3. - 5. tříd.

26.9.
Hlášení mediální výchovy na téma - státní svátek sv. Václav (připravuje třída 5.D)
Září
30. září se uskuteční první třídní schůzky pro rodiče našich žáků.
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec