ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných zařízení. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7.ročníků, pro žáky 6.ročníků pak adaptační kurz.

ČTĚTE VÍCE

Řada učeben je vybavena moderními komunikačními technologiemi a interaktivními tabulemi, máme jazykové učebny i nové učebny odborných předmětů. Vyučujeme atraktivní předměty na 2. stupni, vedle angličtiny nabízíme také němčinu a ruštinu. Podporujeme rozvoj dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do různých projektů. Pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami, svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost.

Našim žákům nabízíme členství ve Školním sportovním klubu.

Náš pěvecký sbor Kulišáci reprezentuje školu na různých kulturních akcích.

Jsme účastníky recitačních soutěží, výtvarných projektů, sportovních dnů, jazykových soutěží a různých olympiád…PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden LOGOPEDICKÁ PREVENCE

V mateřské škole na Svobodově ulici probíhá pod vedením p. učitelky Hany Kotrlové kroužek logopedické prevence s názvem Logohrátky ...(čti více)


LISTOVÁNÍ
Lukáš Hejlík: Dětský nezájem o knihy zlomíte jen tím, že jim čtete ...(čti více)

24.11.2014
- Dental prevention pro třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.B, 6.C - Nezapomeňte zubní kartáčky!!
- Návštěva SŠ Studénka - pro žáky 9. tříd

25.11.2014
- Projekt GMK - přírodní vědy - vybraní žáci 2. stupně
- Návštěva knihovny 1.A, 1.B
- Halová kopaná pro chlapce 6. - 8. ročníku

- 15.00 - 18.00 Informační odpoledne pro rodiče žáků
(po domluvě s vyučujícím možno i v jiném časovém rozmezí)
Připomínáme rodičům, že každý pedagog má zveřejněny své konzultační hodiny, které můžete během roku využívat

P.uč. Radka Melecká bude 25.11. přítomna v čase od 14.00 - 15.30 hod, poté doprovází žáky na pěveckou soutěž O zlatou notičku města Bílovce, která se koná od 16.00 v Kulturním domě

- 17.00 Schůzka Rady rodičů ve sborovně školy

26.11.2014
- SOU Nový Jičín - soutěž pro vybrané žáky 2. stupně
- Informační odpoledne pro rodiče žáků 1.A

27.11.2014
- Bezpečné In line bruslení - besedy pro žáky 4. - 5. tříd
- Návštěva SOU Šenov - pro žáky 9. tříd
- 15.00 - Schůzka rodičů žáků, kteří navštěvují pěvecký sbor Kulišáci - v budově B u p. uč. Dagmar Baudyšové
Prosinec
11.12.2014 Vánoce na zámku

Letos jsme pro Vás připravili předvánoční setkání jinak - sejdeme se od 16.00 hod na zámku.

Co Vás čeká?
- Celé Česko zpívá koledy – koncert pěveckého sboru Kulišáci
- Cesta za poznáním ( pro menší děti s rodiči)
- perníčky, medové svíčky, vánoční svícny a výzdoba
- čaj a vánočka

Jste všichni co nejsrdečněji zváni!Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec